Thứ sáu,  07/05/2021

90,1 % số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đúng quy định

LSO - Từ ngày 4-16/1/2012, 143 đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong toàn tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra về đảm bảo VSATTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và “Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP” đối với 797 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý. Cán bộ đoàn thanh tra liên ngành VSATTP tỉnh kiểm tra tại một cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn TPLSQua kiểm tra, các đoàn đã phát hiện, nhắc nhở 31 cơ sở vi phạm ở mức độ nhẹ; xử lý hành chính 48 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 30 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do tuyến huyện, xã quản lý; quy trình sản xuất, chế biến chưa tuân thủ nguyên tắc khép kín một chiều; khu sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Người sản xuất, kinh doanh thực phẩm không được tập huấn...

LSO – Từ ngày 4-16/1/2012, 143 đoàn thanh tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trong toàn tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra về đảm bảo VSATTP dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn và “Tháng hành động vì chất lượng, VSATTP” đối với 797 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý.
Cán bộ đoàn thanh tra liên ngành VSATTP tỉnh kiểm tra tại một cơ sở sản xuất thực phẩm trên địa bàn TPLS
Qua kiểm tra, các đoàn đã phát hiện, nhắc nhở 31 cơ sở vi phạm ở mức độ nhẹ; xử lý hành chính 48 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 30 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu là không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do tuyến huyện, xã quản lý; quy trình sản xuất, chế biến chưa tuân thủ nguyên tắc khép kín một chiều; khu sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Người sản xuất, kinh doanh thực phẩm không được tập huấn kiến thức về VSATTP, không được trang bị bảo hộ hoặc không sử dụng bảo hộ lao động khi sản xuất, chế biến thực phẩm. Sử dụng thực phẩm đã hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không ghi nhãn mác hàng hóa theo quy định…
Theo đánh giá, trong đợt thanh, kiểm tra lần này, 90,1% số cơ sở được kiểm tra đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, số cơ sở vi phạm chỉ chiếm 9,9% cho thấy nhận thức, ý thức về đảm bảo VSATTP của người sản xuất, kinh doanh đã từng bước được nâng lên.

Tin ảnh: Bảo Vy