Thứ năm,  06/05/2021

Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

LSO-Mở đầu Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã nêu rõ: “Xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi công dân và của toàn xã hội”. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã tranh thủ những điều kiện thuận lợi, bám sát hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, từng bước khắc phục khó khăn, góp phần tích cực xây dựng GCCN ngày càng lớn mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Công nhân Công ty than Na Dương duy tu bảo dưỡng máy mócHiện nay, toàn tỉnh có gần 36.073 đoàn viên công đoàn trên tổng số 46.115 CNVCLĐ đang làm việc tại các khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (đạt tỷ lệ 78,2%). Trong...

LSO-Mở đầu Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã nêu rõ: “Xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi công dân và của toàn xã hội”. Nhận thức được điều đó, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Lạng Sơn đã tranh thủ những điều kiện thuận lợi, bám sát hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, từng bước khắc phục khó khăn, góp phần tích cực xây dựng GCCN ngày càng lớn mạnh, đi đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Công nhân Công ty than Na Dương duy tu bảo dưỡng máy móc
Hiện nay, toàn tỉnh có gần 36.073 đoàn viên công đoàn trên tổng số 46.115 CNVCLĐ đang làm việc tại các khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (đạt tỷ lệ 78,2%). Trong những năm qua, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp cho CNVCLĐ nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của công đoàn. Đồng thời vận động đông đảo người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Tiêu biểu như: phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua học tập nâng cao trình độ văn hóa, nghề nghiệp cho công nhân, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “Xanh – sạch – đẹp – bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”…
Đi đôi với tuyên truyền, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh luôn được quan tâm thực hiện. Từ năm 2008 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập mới được 31 công đoàn cơ sở và phát triển được thêm 4.053 đoàn viên công đoàn; tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh hàng năm luôn đạt trên 75%; số cơ quan, đơn vị văn hóa luôn đạt từ 80- 90%. Nhờ có môi trường làm việc tốt, CNVCLĐ luôn yên tâm công tác, lao động sản xuất, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 3 năm qua, đã có hơn 2.800 CNVCLĐ là những đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng và có hơn 2.300 đoàn viên được kết nạp.
Công nhân Công ty TNHH Thành Long say mê lao động
Cùng với đó, các cấp công đoàn còn chủ động phối hợp với chính quyền và tham gia với cơ quan quản lý các cấp, chủ doanh nghiệp chăm lo giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Trong 3 năm qua, công đoàn đã tổ chức được 15 lớp huấn luyện cho 1.123 lượt cán bộ quản lý an toàn lao động và người lao động; khám sức khỏe định kỳ cho 7.247 lượt lao động tại 66 doanh nghiệp; tham gia Hội đồng giám định Y khoa tỉnh giám định cho 739 đối tượng CNLĐ nghỉ hưu, tai nạn lao động và các đối tượng giám định hưởng chế độ chính sách; kiểm tra 2 công đoàn cấp trên cơ sở, 5 công đoàn cơ sở về công tác bảo hộ lao động; phối hợp thanh kiểm tra 28 doanh nghiệp về thực hiện các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội được 66 cuộc. Ngoài ra, công đoàn còn khai thác từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm để hỗ trợ cho 147 CNVCLĐ có thu nhập thấp, có cơ hội phát triển kinh tế gia đình với 650 triệu đồng. Đồng thời vận động quyên góp, ủng hộ được gần 135 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 9 đối tượng nữ lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó còn một số hạn chế như: chỉ tiêu về vận động thành lập công đoàn cơ sở, kết nạp đoàn viên mới, ký thỏa ước lao động tập thể ở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt tỷ lệ thấp. Việc tham gia giải quyết các vấn đề về việc làm, nhà ở cho CNVCLĐ chưa đạt yêu cầu. Thêm vào đó, việc nâng cao trình độ học vấn, tay nghề để từng bước trí thức hóa đội ngũ công nhân còn gặp nhiều khó khăn …
Sửa chữa điện chiếu sáng khu vực Bến Bắc, TPLS

Ông Lô Tiến Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết, để Nghị quyết 20 tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian tới, các cấp công đoàn tập trung nâng cao năng lực của các công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, chỉ đạo các đơn vị này tăng cường phối hợp với chủ sử dụng lao động bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho CNLĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt kỷ luật lao động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20, góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Ngọc Hiếu