Chủ nhật,  09/05/2021

Ðiều chỉnh quy mô dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14, đoạn Km 817 – Km 887

UBND tỉnh Đác Nông vừa ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoạn từ Km 817 - Km 887 (đoạn đường từ cầu 20 huyện Đác Song đến giáp ranh tỉnh Bình Phước) theo hình thức BOT, do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư.Theo đó, Dự án được điều chỉnh từ quy mô đường cấp III đồng bằng với bề rộng mặt đường là 21,6 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng xuống quy mô đường cấp III (miền núi), vận tốc thiết kế là 60 km/giờ, công trình thoát nước thiết kế quy mô vĩnh cửu tải trọng HL-93. Chiều rộng mặt nền đường 12 m, trong đó phần xe chạy hai làn với chiều rộng 3,5 m, lề đường hai bên 2,5 m gia cố mỗi bên 2 m, lề không gia cố mỗi bên 0,5 m... với tổng mức đầu tư là 1.228,4 tỷ đồng. Dự án sẽ được thi công xây dựng hoàn thành trong năm 2013, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là...
UBND tỉnh Đác Nông vừa ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND về việc điều chỉnh quy mô dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 14 đoạn từ Km 817 – Km 887 (đoạn đường từ cầu 20 huyện Đác Song đến giáp ranh tỉnh Bình Phước) theo hình thức BOT, do Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án được điều chỉnh từ quy mô đường cấp III đồng bằng với bề rộng mặt đường là 21,6 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tổng mức đầu tư gần 1.400 tỷ đồng xuống quy mô đường cấp III (miền núi), vận tốc thiết kế là 60 km/giờ, công trình thoát nước thiết kế quy mô vĩnh cửu tải trọng HL-93. Chiều rộng mặt nền đường 12 m, trong đó phần xe chạy hai làn với chiều rộng 3,5 m, lề đường hai bên 2,5 m gia cố mỗi bên 2 m, lề không gia cố mỗi bên 0,5 m… với tổng mức đầu tư là 1.228,4 tỷ đồng. Dự án sẽ được thi công xây dựng hoàn thành trong năm 2013, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 31 năm.

Theo Nhandan