Thứ ba,  27/02/2024

Bảo đảm an ninh, cân bằng tài nguyên nước quốc gia

Ngày 8-3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, xem xét các vấn đề nhằm bảo đảm an ninh, cân bằng tài nguyên nước quốc gia.Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sau khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại các kỳ họp cuối năm 2011 vừa qua. Đồng thời xem xét, thảo luận hai chương trình công tác lớn là xây dựng Đề án theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác tài nguyên nước và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông; đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm chủ động hạn chế các tác động do khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống giảm tác hại do nước gây ra, nhất là trong điều kiện phải ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển...
Ngày 8-3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, xem xét các vấn đề nhằm bảo đảm an ninh, cân bằng tài nguyên nước quốc gia.

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) sau khi trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại các kỳ họp cuối năm 2011 vừa qua. Đồng thời xem xét, thảo luận hai chương trình công tác lớn là xây dựng Đề án theo dõi biến động nguồn nước, các hoạt động khai thác tài nguyên nước và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông; đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm chủ động hạn chế các tác động do khai thác, sử dụng tài nguyên nước và phòng, chống giảm tác hại do nước gây ra, nhất là trong điều kiện phải ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo Nhandan