Thứ ba,  03/10/2023

Thái Nguyên: 2 huyện, thị xã hết dịch cúm gia cầm

Ngày 12/3, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định công bố hết dịch cúm gia cầm tại 2 huyện, thị xã là Phú Bình và Sông Công. Như vậy, chỉ còn địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa công bố hết dịch vì ngày phát dịch cuối cùng của địa phương này là 24/2. Tỉnh Thái Nguyên vẫn chỉ đạo Chi cục Thú y tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia cầm theo quy định của Pháp lệnh Thú y. Đối với những địa phương đã công bố hết dịch, Chi cục cho phép lưu thông, trao đổi, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm với điều kiện phải được sự kiểm dịch và đồng ý của đơn vị thú y sở tại. Ngoài ra, Chi cục cũng thường xuyên tăng cường chỉ đạo hướng dẫn về việc vận chuyển, giết mổ gia súc, chế biến tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, đặc biệt là việc giữ vệ sinh chuồng trại, môi trường, chủ động phòng ngừa dịch...

Ngày 12/3, tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định công bố hết dịch cúm gia cầm tại 2 huyện, thị xã là Phú Bình và Sông Công. Như vậy, chỉ còn địa bàn thành phố Thái Nguyên chưa công bố hết dịch vì ngày phát dịch cuối cùng của địa phương này là 24/2.

Tỉnh Thái Nguyên vẫn chỉ đạo Chi cục Thú y tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cấp chính quyền và các ngành liên quan hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ đàn gia cầm theo quy định của Pháp lệnh Thú y.

Đối với những địa phương đã công bố hết dịch, Chi cục cho phép lưu thông, trao đổi, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm với điều kiện phải được sự kiểm dịch và đồng ý của đơn vị thú y sở tại. Ngoài ra, Chi cục cũng thường xuyên tăng cường chỉ đạo hướng dẫn về việc vận chuyển, giết mổ gia súc, chế biến tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm, đặc biệt là việc giữ vệ sinh chuồng trại, môi trường, chủ động phòng ngừa dịch bệnh tái phát.

Tuy nhiên, do phương thức chăn nuôi của người dân Thái Nguyên chủ yếu mang hình thức nhỏ lẻ, phân tán nên việc vệ sinh thú y, quản lý dịch bệnh, chống dịch gặp rất nhiều khó khăn và nguy cơ tái phát dịch cúm gia cầm là rất lớn. Từ khi phát hiện dịch cúm gia cầm đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã tiêu hủy 2.271 con gia cầm của 9 hộ ở 3 xã thuộc 3 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, trong đó có 944 gà, 1.147 vịt, 170 ngan ngỗng và 10 con chim.

Theo Dangcongsan.vn