Chủ nhật,  03/07/2022

Mở rộng dự án ACP tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3965/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về chủ trương bổ sung, cơ cấu lại vốn, mở rộng dự án Cạnh tranh nông nghiệp (ACP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hiệp định cho dự án, trình duyệt theo đúng quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sát sao và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm trong năm 2012 dự án trên được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm; ra quyết định sửa đổi, điều chỉnh dự án sau khi đã giải ngân được 50% vốn vay của...
Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 3965/VPCP-QHQT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về chủ trương bổ sung, cơ cấu lại vốn, mở rộng dự án Cạnh tranh nông nghiệp (ACP) do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phó Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục để điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hiệp định cho dự án, trình duyệt theo đúng quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện Điều ước quốc tế năm 2005. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo sát sao và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm trong năm 2012 dự án trên được đưa ra khỏi danh sách các dự án giải ngân chậm; ra quyết định sửa đổi, điều chỉnh dự án sau khi đã giải ngân được 50% vốn vay của WB.

Theo Nhandan