Thứ năm,  09/12/2021

Giao lưu điển hình tiên tiến "Chung tay vì một xã hội bình yên"

Tối 26-6, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến năm năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01-T.Ư về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội" với chủ đề "Chung tay vì một xã hội bình yên". Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Công an.Tại buổi giao lưu, các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc chia sẻ kinh nghiệm, cũng như những khó khăn, vất vả trong việc cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm, trong quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Chương trình gặp mặt có ý nghĩa chính trị, xã hội, góp phần thiết thực vào việc triển khai có hiệu...
Tối 26-6, tại Hà Nội, Bộ Công an và Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Chương trình gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến năm năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 01-T.Ư về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” với chủ đề “Chung tay vì một xã hội bình yên”. Tới dự, có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Công an.

Tại buổi giao lưu, các tập thể, cá nhân điển hình xuất sắc chia sẻ kinh nghiệm, cũng như những khó khăn, vất vả trong việc cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết vào cuộc sống. Qua đó, trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm, trong quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Chương trình gặp mặt có ý nghĩa chính trị, xã hội, góp phần thiết thực vào việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/T.Ư ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và Chỉ thị số 09-CT/T.Ư ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Theo Nhandan