Thứ hai,  18/10/2021

Hà Nội tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát hoạt động giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y

Ngày 26/6, UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát hoạt động giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn.Theo đó, để chủ động khắc phục tình trạng giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái quy định, bảo vệ sức khỏe cho người dân, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện, quy định của Nhà nước trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật để người dân biết và tự giác thực hiện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của nhà nước trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - Ảnh minh họa: PCĐồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định của...

Ngày 26/6, UBND TP Hà Nội đã có công văn chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Y tế, Công an Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát hoạt động giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn.

Theo đó, để chủ động khắc phục tình trạng giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái quy định, bảo vệ sức khỏe cho người dân, UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điều kiện, quy định của Nhà nước trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật để người dân biết và tự giác thực hiện.

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định của nhà nước trong giết mổ, vận chuyển,
kinh doanh động vật, sản phẩm động vật – Ảnh minh họa: PC

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các quy định của nhà nước trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tổng thể phát triển chăn nuôi, đồng thời gắn với quy hoạch giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm trên địa bàn.

Cùng với đó, chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội tăng cường công tác kiểm dịch, soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; tăng cường năng lực hoạt động và phát huy vai trò của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành của thành phố và đội kiểm dịch cơ động để kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào thành phố.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội yêu câu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn đối với các tổ chức, cá nhân về điều kiện quy định của Nhà nước trong giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật để người dân biết và tự giác thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước. Trong đó, rà soát, thống kê các cơ sở giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn, nghiêm cấm việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y trên địa bàn.

Theo Dangcongsan.vn