Thứ bảy,  18/09/2021

Giá điện tăng 5% kể từ ngày 1-7

Ngày 29-6, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 1-7, giá bán điện bình quân là 1.369 đồng/kW giờ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng-VAT), tăng 65 đồng/kWgiờ (5%) so giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.304 đồng/kWgiờ).Các thông số đầu vào cơ bản được sử dụng cho tính giá điện áp dụng từ ngày 1-7 căn cứ vào: giá than (than cám 4b, 5a, 5b, 6a, 6b) cho sản xuất điện tăng so giá than hiện hành từ 10 đến 11,5% tùy từng loại; giá khí trung bình cho Nhà máy điện Cà Mau là 9,338 USD/triệu BTU được tính trên cơ sở giá dầu HFO là 720,96 USD/tấn; giá dầu (sau thuế VAT) DO là 20.897 đồng/lít, giá dầu FO là 18.116 đồng/lít. Doanh thu bán điện của EVN dự kiến tăng thêm 3.710 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng điện thương phẩm của EVN dự kiến từ ngày 1-7 đến 31-12-2012 là 56,8 tỷ kW giờ (bao gồm cả sản lượng điện xuất khẩu sang Cam-pu-chia), được sử dụng để bù đắp cho tăng...

Ngày 29-6, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 17/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo đó, kể từ ngày 1-7, giá bán điện bình quân là 1.369 đồng/kW giờ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng-VAT), tăng 65 đồng/kWgiờ (5%) so giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.304 đồng/kWgiờ).

Các thông số đầu vào cơ bản được sử dụng cho tính giá điện áp dụng từ ngày 1-7 căn cứ vào: giá than (than cám 4b, 5a, 5b, 6a, 6b) cho sản xuất điện tăng so giá than hiện hành từ 10 đến 11,5% tùy từng loại; giá khí trung bình cho Nhà máy điện Cà Mau là 9,338 USD/triệu BTU được tính trên cơ sở giá dầu HFO là 720,96 USD/tấn; giá dầu (sau thuế VAT) DO là 20.897 đồng/lít, giá dầu FO là 18.116 đồng/lít.
Doanh thu bán điện của EVN dự kiến tăng thêm 3.710 tỷ đồng, tương ứng với sản lượng điện thương phẩm của EVN dự kiến từ ngày 1-7 đến 31-12-2012 là 56,8 tỷ kW giờ (bao gồm cả sản lượng điện xuất khẩu sang Cam-pu-chia), được sử dụng để bù đắp cho tăng giá than và một phần các chi phí còn treo của các năm trước.
Lần điều chỉnh giá điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo cơ cấu được quy định tại Quyết định 268/QĐ-TTg ngày 23-2-2011 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng mức giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 đến 50 kW giờ áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp không điều chỉnh, giữ nguyên ở mức 993 đồng/kW giờ.
Việc điều chỉnh giá bán điện từ ngày 1-7 có mức độ tác động không lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Thí dụ: Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp sử dụng điện sinh hoạt đến 50 kW giờ/tháng không bị tác động do giữ nguyên giá bán điện. Các hộ sử dụng điện sinh hoạt bình thường 100 kW giờ/tháng tăng chi 4.200 đồng/tháng, sử dụng 150 kW giờ/tháng tăng chi 8.600 đồng/tháng, sử dụng 200 kW giờ/tháng tăng chi 14.050 đồng/tháng…
Theo Nhandan