Thứ bảy,  18/09/2021

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số di dân và định canh định cư hiệu quả

Ngày 29-6, tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Ủy ban Dân tộc tổ chức sơ kết năm năm thực hiện "Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số" theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.Trong năm năm qua, Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã cấp 1.253 tỷ đồng, các địa phương đã giải ngân được 1.165 tỷ đồng để thực hiện 297 dự án, trong đó có 44 dự án định canh định cư (ĐCĐC) xen ghép và 253 dự án ĐCĐC tập trung. Đã có 9.827 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với 46.187 nhân khẩu được di dời và ĐCĐC, có 3.357 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai hoang thêm gần 9.000 ha đất ở và đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chính sách còn những hạn chế, bất cập như: Một số dự án chưa sát thực tế, phương án sản xuất không rõ ràng, chưa gắn sản xuất với đất...

Ngày 29-6, tại thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Ủy ban Dân tộc tổ chức sơ kết năm năm thực hiện “Chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số” theo Quyết định 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì.
Trong năm năm qua, Ủy ban Dân tộc Chính phủ đã cấp 1.253 tỷ đồng, các địa phương đã giải ngân được 1.165 tỷ đồng để thực hiện 297 dự án, trong đó có 44 dự án định canh định cư (ĐCĐC) xen ghép và 253 dự án ĐCĐC tập trung. Đã có 9.827 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với 46.187 nhân khẩu được di dời và ĐCĐC, có 3.357 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khai hoang thêm gần 9.000 ha đất ở và đất sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chính sách còn những hạn chế, bất cập như: Một số dự án chưa sát thực tế, phương án sản xuất không rõ ràng, chưa gắn sản xuất với đất đai và chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cây công nghiệp của đồng bào vùng dự án ĐCĐC làm ra, cho nên hiệu quả kinh tế thấp, không bền vững, dẫn đến tái du canh du cư và di cư tự do ở một số địa phương. Một số nơi còn buông lỏng quản lý hộ tịch, hộ khẩu và quản lý đất sản xuất dẫn đến tình trạng phá rừng, ô nhiễm môi trường.
Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Dân tộc, hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong thực hiện Quyết định 33 của Chính phủ, đã đạt được những kết quả bước đầu làm tiền đề quan trọng để nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và thúc đẩy sản xuất ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa của đất nước. Tuy nhiên, hiện còn 19.891 hộ với 94.126 nhân khẩu chưa được ĐCĐC. Vì vậy, các cơ quan liên quan, các địa phương cần tiếp tục nghiên cứu, xây dựng chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc ĐCĐC theo hướng sát thực, cụ thể, hiệu quả. Tập trung nguồn lực hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa ổn định nơi ở, phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Nhandan