Chủ nhật,  24/10/2021

Nâng cao đời sống cư dân biên giới

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới với trên 231 km đường biên, 21 xã, 91 thôn bản giáp biên. Phần lớn cư dân là hộ nghèo, điều kiện tiếp xúc với phương thức sản xuất hiện đại còn hạn chế. Vì vậy đời sống cư dân biên giới chậm được cải thiện. Với mục tiêu nâng cao đời sống cho cư dân biên giới gắn với việc đưa dân trở về làng bản cũ, Lạng Sơn đã tích cực thực hiện Đề án 14 nhằm nâng cao mức sống, cơ sở hạ tầng cho người dân. Một trong những mục tiêu đề án hướng tới là đưa điện về vùng cao biên giới để nhân dân được thụ hưởng. Vì vậy ngay sau khi đề án 14 ra đời, Sở Công thương, ngành điện đã nỗ lực khảo sát khu vực chưa có điện, tập trung vào các khu dân cư tập trung để đầu tư xây dựng cơ bản. Kết quả ấy đã về đích khi hết năm 2007, 21/21 xã biên giới, đồn biên phòng có điện lưới quốc gia; số hộ nông thôn biên giới được sử dụng điện trên 14 ngàn hộ, đạt tỷ lệ 95,03%. Từ khi có điện, đời sống văn hóa và sinh hoạt tinh thần của cư dân biên giới được nâng lên đáng kể. Người dân đã biết mua sắm các phương tiện nghe nhìn, tập trung đổi mới nông cụ để sản xuất. Qua đó đời sống của nhân dân biên giới ngày một khá hơn. Theo ông Triệu Chằn Sỉu, Trưởng thôn Khuổi Cấp xã Mẫu Sơn (Lộc Bình), nhờ có điện mà thôn Khuổi Cấp đã có hàng chục chiếc ti vi. Số máy điện thoại không ngừng tăng. Để nâng cao mức sống cho đồng bào biên giới, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tạo mọi điều kiện cho người dân trao đổi hàng hóa hợp pháp thuận lợi. Nhờ thế thương mại biên giới có bước phát triển vượt bậc. Chỉ trong vòng 5 năm đã có gần 20 dự án đầu tư vào biên giới cửa khẩu. Theo thống kê, hiện toàn tuyến biên giới đã hình thành 8 hợp tác xã, tổ dịch vụ xếp dỡ hàng tạo điều kiện cho hàng ngàn cư dân biên giới có việc làm, tăng thu ngân sách cho tỉnh.

LSO-Thực hiện Đề án 14 kèm theo Quyết định 286- QĐ/TU ngày 15/3/2007 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, qua 5 năm thực hiện, cơ sở hạ tầng biên giới đã được nâng lên đáng kể. Riêng điện và thương mại dịch vụ đã có bước phát triển vượt bậc.
Nâng cấp đường ra biên giới, đoạn xã Cao Lâu (Cao Lộc)
Lạng Sơn là một tỉnh miền núi biên giới với trên 231 km đường biên, 21 xã, 91 thôn bản giáp biên. Phần lớn cư dân là hộ nghèo, điều kiện tiếp xúc với phương thức sản xuất hiện đại còn hạn chế. Vì vậy đời sống cư dân biên giới chậm được cải thiện. Với mục tiêu nâng cao đời sống cho cư dân biên giới gắn với việc đưa dân trở về làng bản cũ, Lạng Sơn đã tích cực thực hiện Đề án 14 nhằm nâng cao mức sống, cơ sở hạ tầng cho người dân. Một trong những mục tiêu đề án hướng tới là đưa điện về vùng cao biên giới để nhân dân được thụ hưởng. Vì vậy ngay sau khi đề án 14 ra đời, Sở Công thương, ngành điện đã nỗ lực khảo sát khu vực chưa có điện, tập trung vào các khu dân cư tập trung để đầu tư xây dựng cơ bản. Kết quả ấy đã về đích khi hết năm 2007, 21/21 xã biên giới, đồn biên phòng có điện lưới quốc gia; số hộ nông thôn biên giới được sử dụng điện trên 14 ngàn hộ, đạt tỷ lệ 95,03%. Từ khi có điện, đời sống văn hóa và sinh hoạt tinh thần của cư dân biên giới được nâng lên đáng kể. Người dân đã biết mua sắm các phương tiện nghe nhìn, tập trung đổi mới nông cụ để sản xuất. Qua đó đời sống của nhân dân biên giới ngày một khá hơn. Theo ông Triệu Chằn Sỉu, Trưởng thôn Khuổi Cấp xã Mẫu Sơn (Lộc Bình), nhờ có điện mà thôn Khuổi Cấp đã có hàng chục chiếc ti vi. Số máy điện thoại không ngừng tăng. Để nâng cao mức sống cho đồng bào biên giới, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tạo mọi điều kiện cho người dân trao đổi hàng hóa hợp pháp thuận lợi. Nhờ thế thương mại biên giới có bước phát triển vượt bậc. Chỉ trong vòng 5 năm đã có gần 20 dự án đầu tư vào biên giới cửa khẩu. Theo thống kê, hiện toàn tuyến biên giới đã hình thành 8 hợp tác xã, tổ dịch vụ xếp dỡ hàng tạo điều kiện cho hàng ngàn cư dân biên giới có việc làm, tăng thu ngân sách cho tỉnh.
Đưa điện về thôn bản Ngõa xã biên giới Xuất Lễ (Cao Lộc)

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Phó Giám đốc Sở Công thương khẳng định, việc đầu tư dứt điểm đường điện, hệ thống thương mại dịch vụ đã làm nâng cao mức sống của người dân biên giới. Bên cạnh việc đầu tư phát triển thương mại, hạ tầng dịch vụ tại khu vực cửa khẩu biên giới cũng được đầu tư mạnh mẽ bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Cho đến nay đã có 7 chợ được xây dựng mới đáp ứng nhu cầu thương mại của nhân dân biên giới và nước bạn. Đường giao thông, trường học, trạm xá các xã cũng được đầu tư mới đã làm cho diện mạo khu vực biên giới ngày càng thay đổi. Ông Hứa Văn Thang, người cao tuổi xã Xuất Lễ (Cao Lộc) khẳng định, so với trước đây, đời sống của nhân dân xã đã được nâng lên, có nước sạch, được dùng điện lưới quốc gia, có hệ thống phát thanh, truyền hình nâng cao mức hưởng thụ của người dân, nhân dân luôn tin tưởng góp sức mình xây dựng biên giới.

Đông Bắc