Thứ bảy,  18/09/2021

Kiên trì tuyên truyền, thuyết phục người dân không tham gia tụ họp, tuần hành gây mất an ninh trật tự

Thời gian gần đây, dư luận nhân dân hết sức quan tâm mong muốn bày tỏ thái độ, tình cảm trước một số sự kiện liên quan chủ quyền biển đảo Việt Nam.Thành ủy, UBND và các cơ quan chức năng TP Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, giải thích rõ về đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, thông qua phương pháp đối thoại hòa bình nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và môi trường hòa bình, hữu nghị để phát triển đất nước.Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội đã kêu gọi người dân tham gia biểu tình ủng hộ Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 21-6-2012. Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 1-7 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, một số người dân đã tập hợp mong muốn bày tỏ tình cảm, thái độ của mình với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với một số khẩu hiệu: Ủng hộ Luật Biển Việt Nam, bảo vệ...
Thời gian gần đây, dư luận nhân dân hết sức quan tâm mong muốn bày tỏ thái độ, tình cảm trước một số sự kiện liên quan chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Thành ủy, UBND và các cơ quan chức năng TP Hà Nội đã chủ động tuyên truyền, giải thích rõ về đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, thông qua phương pháp đối thoại hòa bình nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và môi trường hòa bình, hữu nghị để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, trên một số trang mạng xã hội đã kêu gọi người dân tham gia biểu tình ủng hộ Luật Biển Việt Nam đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 21-6-2012. Khoảng 8 giờ 15 phút ngày 1-7 tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, một số người dân đã tập hợp mong muốn bày tỏ tình cảm, thái độ của mình với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc với một số khẩu hiệu: Ủng hộ Luật Biển Việt Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam… Sau đó, nhóm người này đã đi qua một số tuyến phố của Hà Nội. Trước tình hình đó, các cơ quan lực lượng chức năng của thành phố đã tiếp tục kiên trì, mềm dẻo tuyên truyền, vận động có tính thuyết phục cao để mọi người hiểu rõ việc làm trên ảnh hưởng trật tự, an toàn giao thông, phức tạp thêm tình hình. Do đó, đa số người tham gia tập hợp tuần hành đã nhận thức được vấn đề và chủ động giải tán.

Theo Nhandan