Thứ sáu,  30/07/2021

Ðóng cửa mỏ sắt Phong Hanh do vi phạm môi trường

Ngày 29-6, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký Công văn số 1838/UBND-ĐTXD, yêu cầu Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên (100% vốn Trung Quốc) khẩn trương hoàn tất hồ sơ đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh, chậm nhất ngày 9-7 phải nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.Không cho phép Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên tận thu quặng đuôi trong bùn thải tại các bãi thải. UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, khi tiếp nhận đề án đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh, thực hiện ngay việc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản.Trong quá trình khai thác mỏ sắt tại thôn Phong Hanh, xã An Định, huyện Tuy An, Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên đã khai phá núi, đào hai hồ chứa gồm một hồ rửa quặng có thể tích 30 nghìn m3 và một hồ chứa bùn rộng hơn 1.200 m2 ngoài khu vực quy định đã được cấp phép. Cả hai hồ chứa này xây dựng trên cao, thường xuyên...
Ngày 29-6, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký Công văn số 1838/UBND-ĐTXD, yêu cầu Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên (100% vốn Trung Quốc) khẩn trương hoàn tất hồ sơ đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh, chậm nhất ngày 9-7 phải nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Không cho phép Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên tận thu quặng đuôi trong bùn thải tại các bãi thải. UBND tỉnh Phú Yên giao Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên, khi tiếp nhận đề án đóng cửa mỏ sắt Phong Hanh, thực hiện ngay việc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động khoáng sản.

Trong quá trình khai thác mỏ sắt tại thôn Phong Hanh, xã An Định, huyện Tuy An, Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang Phú Yên đã khai phá núi, đào hai hồ chứa gồm một hồ rửa quặng có thể tích 30 nghìn m3 và một hồ chứa bùn rộng hơn 1.200 m2 ngoài khu vực quy định đã được cấp phép. Cả hai hồ chứa này xây dựng trên cao, thường xuyên bị rò rỉ chất thải ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đất sản xuất và khu dân cư trong khu vực.

Công ty này đã ba lần bị địa phương xử phạt hành chính với tổng số tiền 243 triệu đồng, do vận hành hệ thống xử lý môi trường không đúng theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và do khai thác khoáng sản ngoài khu vực cho phép.

Theo Nhandan