Thứ sáu,  06/08/2021

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

LSO-Ngày 10/3/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 16-CT/TU “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”. Thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Chỉ thị nêu ra, các địa phương, đơn vị đã coi công tác phòng chống HIV/AIDS là một trong những mục tiêu ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm của địa phương, cơ quan đơn vị mình. Các tuyên truyền viên đồng đẳng phòng chống HIV/AIDS trong hội thi năm 2012Bằng một loạt các nhóm giải pháp, trong đó quan trọng nhất là công tác tuyên truyền và can thiệp giảm hại, công tác phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh ta đã có bước phát triển nhanh, thu được kết quả tốt đẹp. Từ năm 2008 đến nay, chúng ta đã thực hiện giảm nhanh cả 3 tiêu chí: số người nhiễm mới, số chuyển sang giai đoạn AIDS và số chết do AIDS và các bệnh có liên quan. Đến năm 2011, Lạng Sơn đã “ra khỏi” danh sách 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người nhiễm HIV/100 ngàn dân cao nhất trong cả...

LSO-Ngày 10/3/2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị số 16-CT/TU “Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”. Thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Chỉ thị nêu ra, các địa phương, đơn vị đã coi công tác phòng chống HIV/AIDS là một trong những mục tiêu ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm của địa phương, cơ quan đơn vị mình.
Các tuyên truyền viên đồng đẳng phòng chống HIV/AIDS trong hội thi năm 2012
Bằng một loạt các nhóm giải pháp, trong đó quan trọng nhất là công tác tuyên truyền và can thiệp giảm hại, công tác phòng chống HIV/AIDS ở tỉnh ta đã có bước phát triển nhanh, thu được kết quả tốt đẹp. Từ năm 2008 đến nay, chúng ta đã thực hiện giảm nhanh cả 3 tiêu chí: số người nhiễm mới, số chuyển sang giai đoạn AIDS và số chết do AIDS và các bệnh có liên quan. Đến năm 2011, Lạng Sơn đã “ra khỏi” danh sách 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người nhiễm HIV/100 ngàn dân cao nhất trong cả nước. Trong 6 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh chỉ có 28 người nhiễm mới, giảm 50,88% so với cùng kỳ năm 2011, số người chuyển sang giai đoạn AIDS là 22 người, giảm 40,54% và số tử vong do AIDS và các bệnh có liên quan giảm 23,08% so với cùng kỳ năm trước.
Có được thành tựu ấy trước hết là quyết tâm chính trị của các Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể trong phòng chống HIV/AIDS. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tràng Định cho biết, Đảng bộ huyện luôn coi công tác phòng chống HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ ưu tiên; các xã, thị trấn coi công tác phòng chống HIV/AIDS có tác dụng thiết thực không chỉ trong phát triển kinh tế, mà còn ổn định xã hội, tạo môi trường để KTXH phát triển. Ông Đặng Văn Năm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng nói rằng, cùng với các giải pháp tuyên truyền, nhóm giải pháp can thiệp giảm hại được địa phương thực hiện khá thành công, nên có tác dụng tốt trong tuyên truyền, phòng chống.
Xác định đúng các nhóm đối tượng để áp dụng các biện pháp can thiệp giảm hại là nhóm người có hành vi nguy cơ cao, nhất là nhóm người sử dụng ma túy, nhóm có hành vi mại dâm, nhóm di biến động…đã tạo kết quả rõ rệt. Nếu tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm người nghiện chích ma túy năm 2007 là 84,3%, thì đến tháng 6/2012 chỉ còn 43,59%. Anh TVN, tuyên truyền viên đồng đẳng dự án WB thị trấn Hữu Lũng nói: “ Nếu trước đây, nhìn thấy chúng tôi đi phát bơm kim tiêm, nhiều người dân còn e dè, kỳ thị, thì nay người ta cho đó là việc làm bình thường của các đồng đẳng viên”. Có thể nói rằng, với nhận thức đúng về bản chất lây truyền của vi rút HIV, người dân đã không còn “sợ”, mà biết “sống chung” với HIV. Đặc biệt, nhiều người nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút ARV, lại được hỗ trợ vốn, việc làm, họ đủ nuôi sống bản thân, nuôi con và đóng góp cho gia đình. Từ đó, họ càng tự tin hòa nhập với cộng đồng và trở thành những tuyên truyền viên hoạt động có hiệu quả trong phòng chống HIV.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Lạng Sơn đã và đang trên đà “3 giảm” một cách bền vững. Hiện nay, nếu tính tổng số nhiễm trong cộng đồng dân cư thì ở mức 0,43%, song nếu tính tổng số những người nhiễm HIV/AIDS còn sống thì chỉ ở mức 0,20%. Nghị quyết của HĐND tỉnh về chương trình phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 nêu mục tiêu là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư dưới 0,3% vào năm 2010 và không tăng sau năm 2020. Nếu giữ vững đà giảm này, tỉnh ta sẽ thực hiện được mục tiêu không tăng sau năm 2020. Tuy nhiên, số phụ nữ nhiễm HIV và sự lây truyền từ mẹ sang con dẫn đến tình trạng trẻ em lây nhiễm HIV đang có xu hướng tăng. Đây là vấn đề rất cần sự quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống.

Minh Hồng