Thứ bảy,  25/09/2021

Agribank cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2012.Yêu cầu các chi nhánh chủ động tiếp cận các công ty lương thực được giao thu mua tạm trữ, nắm bắt nhu cầu, từ đó thẩm định và quyết định cho vay trong thời gian tối đa không quá ba ngày. Mức lãi suất áp dụng đối với kỳ hạn ba tháng tối đa 11,5%/năm.* Cũng dịp này, Agribank thực hiện các biện pháp giảm lãi suất cho vay: Đối với các lĩnh vực và khách hàng vay vốn sản xuất, kinh doanh không thuộc bốn lĩnh vực áp dụng mức trần lãi suất tiền vay 13%/năm theo quy định của NHNN, thì áp dụng lãi suất cho vay cao nhất là 15%/năm. Đối với khách hàng vay gặp khó khăn về tài chính và khả năng trả nợ, các chi nhánh thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tiếp tục cho vay mới; thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay theo quy định của Agribank, cho vay mới trả nợ...
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có văn bản chỉ đạo toàn hệ thống cho vay thu mua tạm trữ thóc, gạo vụ hè thu năm 2012.

Yêu cầu các chi nhánh chủ động tiếp cận các công ty lương thực được giao thu mua tạm trữ, nắm bắt nhu cầu, từ đó thẩm định và quyết định cho vay trong thời gian tối đa không quá ba ngày. Mức lãi suất áp dụng đối với kỳ hạn ba tháng tối đa 11,5%/năm.

* Cũng dịp này, Agribank thực hiện các biện pháp giảm lãi suất cho vay: Đối với các lĩnh vực và khách hàng vay vốn sản xuất, kinh doanh không thuộc bốn lĩnh vực áp dụng mức trần lãi suất tiền vay 13%/năm theo quy định của NHNN, thì áp dụng lãi suất cho vay cao nhất là 15%/năm. Đối với khách hàng vay gặp khó khăn về tài chính và khả năng trả nợ, các chi nhánh thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, tiếp tục cho vay mới; thực hiện miễn, giảm lãi tiền vay theo quy định của Agribank, cho vay mới trả nợ cũ…

Theo Nhandan