Thứ hai,  18/10/2021

300 thanh niên tình nguyện về các xã vùng đặc biệt khó khăn

Sáng 16-7, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2012, đưa 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện về giúp các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.Các đoàn viên thanh niên thuộc tám trường đại học, cao đẳng, THCN ở các tỉnh: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và của tỉnh Kon Tum được chi viện về 22 thôn, làng của chín xã khó khăn thuộc năm huyện: Đác Glây, Kon Rẫy, Đác Tô, Kon Plông và Tu Mơ Rông. Trong thời gian một tháng, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ giúp các thôn, làng thực hiện các công việc như: hướng dẫn ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; hướng dẫn xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Đoàn - Hội - Đội và sinh hoạt thanh, thiếu nhi; các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao...
Sáng 16-7, Tỉnh Đoàn Kon Tum tổ chức Lễ ra quân chiến dịch tình nguyện hè 2012, đưa 300 đoàn viên thanh niên tình nguyện về giúp các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Các đoàn viên thanh niên thuộc tám trường đại học, cao đẳng, THCN ở các tỉnh: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và của tỉnh Kon Tum được chi viện về 22 thôn, làng của chín xã khó khăn thuộc năm huyện: Đác Glây, Kon Rẫy, Đác Tô, Kon Plông và Tu Mơ Rông. Trong thời gian một tháng, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ giúp các thôn, làng thực hiện các công việc như: hướng dẫn ứng dụng khoa học – kỹ thuật trong sản xuất; xây dựng các công trình, phần việc thanh niên; hướng dẫn xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức Đoàn – Hội – Đội và sinh hoạt thanh, thiếu nhi; các hoạt động tuyên truyền về vệ sinh môi trường, dân số kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an toàn giao thông…

Theo Nhandan