Thứ sáu,  07/05/2021

Thừa Thiên – Huế cơ bản xóa nhà tạm cho đối tượng chính sách

Theo thống kê của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế năm 2012, toàn tỉnh có 754 trường hợp gia đình chính sách neo đơn, đang khó khăn về nhà ở. Trong đó, nhà cần hỗ trợ xây mới 285 căn, 469 căn sửa chữa lớn, nhỏ với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đến nay 100% nhà tình nghĩa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cơ bản xóa nhà tạm, dột nát cho đối tượng chính sách, Người có công. Tỉnh tổ chức thực hiện xã hội hóa phong trào "Đền ơn đáp nghĩa". Nhiều cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ neo đơn, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang, mộ liệt sĩ, trợ cấp khó khăn cho gia đình chính sách. Cán bộ và nhân dân đóng hàng chục tỷ đồng xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa các cấp". Cùng với ngân sách Nhà nước từ 2008 - 2012, Thừa Thiên - Huế đã vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 1.513 căn nhà ở với tổng...

Theo thống kê của Sở Lao động Thương Binh và Xã hội Thừa Thiên – Huế năm 2012, toàn tỉnh có 754 trường hợp gia đình chính sách neo đơn, đang khó khăn về nhà ở. Trong đó, nhà cần hỗ trợ xây mới 285 căn, 469 căn sửa chữa lớn, nhỏ với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.

Nhờ đẩy mạnh công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đến nay 100% nhà tình nghĩa đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cơ bản xóa nhà tạm, dột nát cho đối tượng chính sách, Người có công.

Tỉnh tổ chức thực hiện xã hội hóa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Nhiều cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ neo đơn, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang, mộ liệt sĩ, trợ cấp khó khăn cho gia đình chính sách. Cán bộ và nhân dân đóng hàng chục tỷ đồng xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa các cấp”. Cùng với ngân sách Nhà nước từ 2008 – 2012, Thừa Thiên – Huế đã vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 1.513 căn nhà ở với tổng giá trị hơn 26.400 tỷ đồng, cho các đối tượng bao gồm là những người tham gia các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, người có công giúp đỡ cách mạng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và những người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày…Mức hỗ trợ xây mới mỗi căn 30 triệu đồng/căn; hỗ trợ sửa chữa mỗi căn từ 10 triệu đồng.

Bên cạnh việc hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở, tỉnh cũng đã thực hiện xã hội hóa các chương trình chăm sóc người có công, làm tốt các chế độ trợ cấp, các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người có công về giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, lồng ghép với nhiều chương trình khác như vay vốn ưu đãi, giải quyết việc làm, hỗ trợ phương tiện sản xuất, sinh kế…góp phần giải quyết khó khăn, cải thiện đời sống, sinh hoạt của các đối tượng gia đình chính sách. Đến nay, 134/152 xã phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 100.000 đối tượng chính sách, trong đó có 57 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 855 Mẹ Việt Nam anh hùng (59 mẹ còn sống), 600 cán bộ lão thành cách mạng – tiền khởi nghĩa, 19.000 liệt sỹ, gần 13.000 thương binh, bệnh binh..

Theo Dangcongsan.vn