Thứ tư,  20/10/2021

Công điện khẩn về phòng chống lụt bão

Ngày 24/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND, nội dung như sau:CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện: -Các thành viên ban chỉ huy PCLB - TKCN tỉnh; - Các Sở, Ban, ngành của tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; -Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; - Báo Lạng Sơn.Theo bản tin của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn sáng sớm nay 24/7/2012 bão số 4 đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 7h00 ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông cách Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 470 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ) giật cấp 12, cấp 13;Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm nay (24/7), tỉnh Lạng Sơn dự báo sẽ có gió cấp 4, cấp 5; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm, đặc biệt là các huyện Đình Lập, Cao Lộc, Văn...

Ngày 24/7/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND, nội dung như sau:

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH điện:
-Các thành viên ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh;
– Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
– UBND các huyện, thành phố;
-Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh;
– Báo Lạng Sơn.
Theo bản tin của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn sáng sớm nay 24/7/2012 bão số 4 đi vào đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Hồi 7h00 ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông cách Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khoảng 470 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ) giật cấp 12, cấp 13;
Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm nay (24/7), tỉnh Lạng Sơn dự báo sẽ có gió cấp 4, cấp 5; có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; lượng mưa từ 100 – 200 mm, có nơi trên 200 mm, đặc biệt là các huyện Đình Lập, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây.
Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu:
1- Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 để chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân đối phó kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra.
UBND các huyện, thành phố xây dựng phương án cụ thể công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đối với cơn bão số 4 với phương châm “4 tại chỗ”.
2- Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh chủ động xây dựng phương án cụ thể về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đối với cơn bão số 4; tổ chức ngay các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống cơn bão số 4 tại các huyện, thành phố; phối hợp với Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh cập nhật thông tin, dự tính, dự báo, tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố.
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát các công trình thủy lợi, các hồ chứa trên địa bàn. Kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, những vùng ven sông, ven suối, vùng thấp trũng bị chia cắt khi có mưa lũ để có phương án chủ động sơ tán người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo dõi tình hình mưa lũ, chủ động phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, tiêu úng, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, bảo vệ sản xuất.
4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền diễn biến của bão số 4 để các cơ quan và nhân dân chủ động phòng, chống cơn bão số 4. Cử cán bộ xuống các vị trí xung yếu để đưa tin.
5. Sở Giao thông vận tải chủ động phân công cán bộ, nhân viên và bố trí phương tiện để đảm bảo giao thông thông suốt khi có tình huống xảy ra.
6. Sở Y tế chuẩn bị người và phương tiện y tế, thuốc men để sẵn sàng cứu chữa kịp thời những nạn nhân của cơn bão số 4 nếu có.
7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án cụ thể để ứng cứu tìm kiếm cứu nạn; Công an tỉnh có phương án đảm bảo công tác trật tự, trị an, các công trình trọng điểm và an toàn tài sản cho nhân dân khi lũ, bão xảy ra.
8. Các Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án cụ thể phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn đối với cơn bão số 4; tổ chức kiểm tra chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các phương án phòng chống mưa, bão. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 4 và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh.


CHỦ TỊCH: Vy Văn Thành