Thứ hai,  18/10/2021

Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bạch Mai đạt tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 24-7, Bệnh viện Bạch Mai nhận chứng chỉ ISO 15189:2007 của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) cho Khoa Vi sinh. ISO 15189 là tiêu chuẩn áp dụng cho phòng xét nghiệm lâm sàng được thống nhất trên toàn thế giới.Với việc được công nhận ISO 15189:2007 cho thấy chất lượng các kết quả xét nghiệm của bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, cũng như cam kết duy trì độ tin cậy của các dịch vụ xét nghiệm của khoa trong tương lai. Đây là đơn vị đầu tiên của các bệnh viện phía bắc được nhận chứng chỉ này. ISO 15189 là tiêu chuẩn quốc tế dựa trên ISO/IEC 17025 và ISO 9001 cung cấp các yêu cầu về năng lực và chất lượng dành cho các phòng xét nghiệm y khoa. Tiêu chuẩn ISO 15189:2007 hiện tại tương đồng với tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam TCVN...
Ngày 24-7, Bệnh viện Bạch Mai nhận chứng chỉ ISO 15189:2007 của Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO) cho Khoa Vi sinh. ISO 15189 là tiêu chuẩn áp dụng cho phòng xét nghiệm lâm sàng được thống nhất trên toàn thế giới.

Với việc được công nhận ISO 15189:2007 cho thấy chất lượng các kết quả xét nghiệm của bệnh viện đạt tiêu chuẩn quốc tế, cũng như cam kết duy trì độ tin cậy của các dịch vụ xét nghiệm của khoa trong tương lai. Đây là đơn vị đầu tiên của các bệnh viện phía bắc được nhận chứng chỉ này. ISO 15189 là tiêu chuẩn quốc tế dựa trên ISO/IEC 17025 và ISO 9001 cung cấp các yêu cầu về năng lực và chất lượng dành cho các phòng xét nghiệm y khoa. Tiêu chuẩn ISO 15189:2007 hiện tại tương đồng với tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam TCVN 7782:2008.

Theo Nhandan