Thứ sáu,  17/09/2021

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030.Theo đó, hai bên thống nhất hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện, hoàn thành Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thể hiện rõ sự quyết tâm, vai trò của Bộ Xây dựng và Thành phố. Hai bên ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 ngày 24-7 tại Hà Nội. Ảnh: Đỗ ThoaUBND Thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực hiện 7 nội dung phối hợp gồm: Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội đến năm 2020, trong đó xác định các chỉ tiêu giải quyết và phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng hàng năm; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm...

Ngày 24/7, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030.

Theo đó, hai bên thống nhất hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện, hoàn thành Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thể hiện rõ sự quyết tâm, vai trò của Bộ Xây dựng và Thành phố.

Hai bên ký kết Chương trình phối hợp hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở
đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030 ngày 24-7 tại Hà Nội. Ảnh: Đỗ Thoa

UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Xây dựng sẽ tập trung thực hiện 7 nội dung phối hợp gồm: Xây dựng Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội đến năm 2020, trong đó xác định các chỉ tiêu giải quyết và phát triển nhà ở cho từng nhóm đối tượng hàng năm; nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhà ở; khai thác và huy động tối đa các nguồn lực tài chính trong và ngoài nước, đặc biệt là nguồn thu từ chuyển quyền sử dụng đất, vốn ODA; đẩy nhanh việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết; phối hợp chỉ đạo, giao nhiệm vụ và tạo điều kiện cho các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước trực thuộc Bộ và Thành phố tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở cho công nhân, sinh viên; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong phát triển nhà ở; hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức, bộ máy về phát triển nhà ở và phát triển nhà ở các cấp của thành phố.

Về cơ chế phối hợp, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố thành lập Tổ công tác do 1 đồng chí lãnh đạo Bộ và UBND TP trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Tổ công tác này sẽ tổ chức họp thường kỳ 6 tháng/1 lần hoặc lấy ý kiến các thành viên để thông qua kế hoạch, nội dung và đánh giá kết quả phối hợp.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho rằng, nội dung quan trọng nhất của Chương trình phối hợp giữa Bộ và UBND TP.Hà Nội là việc nghiên cứu, xây dựng các cơ chế chính sách về phát triển, quản lý nhà ở xã hội cho phù hợp với tình hình của Hà Nội; với những chính sách vượt thẩm quyền của Bộ và Thành phố, sẽ đề xuất cho thực hiện thí điểm, trước khi hình thành pháp luật chính thức. Bộ trưởng tin tưởng, với nhiều kinh nghiệm thực tế của một địa phương đi đầu trong cả nước về lĩnh vực phát triển nhà ở, Chương trình phối hợp với Hà Nội sẽ góp phần đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, đáp ứng nhu cầu bức xúc về nhà ở của người dân Thủ đô, nhất là nhà ở xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong những năm qua, Thành phố Hà Nội khắc phục khó khăn, từng bước làm tốt công tác xây dựng phát triển nhà ở, nâng cấp đô thị, cải thiện đời sống nhân dân. Qua đó, công tác xây dựng phát triển nhà ở của Thành phố đã có chuyển biến tích cực cả về quy mô, tốc độ, số lượng và chất lượng.

Nhằm triển khai thực hiện tốt các nội dung Chiến lược, Bộ Xây dựng và UBND Thành phố thống nhất Chương trình hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu: Nhu cầu về nhà ở xã hội trong giai đoạn 2011-2015 của TP Hà Nội dự kiến cần khoảng 10.000.000m2 sàn (mỗi năm cần khoảng 2.000.000m2 sàn), trong đó: Nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê là 1.600.000m2 sàn, đáp ứng 250.000 chỗ ở; Nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người thu nhập thấp tại đô thị là 4.100.000m2 sàn, đáp ứng 82.000 căn hộ; Nhà ở cho công nhân là 3.700.000m2 sàn, đáp ứng 320.000 người và Nhà ở phục vụ tái định cư là 2.000.000m2 sàn, đáp ứng 26.000 căn hộ.

Tuy nhiên, khả năng huy động các nguồn lực từ ngân sách trung ương, địa phương cũng như của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong giai đoạn này, theo dự kiến là rất khó khăn. Do đó, giai đoạn 2011- 2015, thành phố Hà Nội phấn đấu thực hiện xây dựng tối thiểu đạt khoảng 4.700.000m2 sàn nhà ở xã hội (mỗi năm khoảng 940.000m2 sàn), cụ thể: Nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê là 600.000m2 sàn, đáp ứng 100.000 chỗ ở; Nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với người thu nhập thấp tại đô thị là 1.100.000m2 sàn, đáp ứng 15.500 căn hộ; Nhà ở cho công nhân là 1.500.000m2 sàn, đáp ứng 230.000 người và Nhà ở phục vụ tái định cư là 1.600.000m2 sàn, đáp ứng 20.000 căn hộ. Trong trường hợp điều kiện kinh tế-xã hội phát triển thuận lợi, các chỉ tiêu trên sẽ được điều chỉnh tăng thêm nhằm phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng mỗi năm đạt 2.000.000m2 sàn nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố.

Theo Dangcongsan.vn