Thứ ba,  28/09/2021

Công bố nguyên nhân nhiễm mặn tại xã Vĩnh Hảo

Đông đảo người dân đến nghe công bố nguyên nhân gây nhiễm mặn tại xã Vĩnh Hảo - Ngày 25-7, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp dân công bố kết quả xác định nguyên nhân, phạm vi, mức độ nhiễm mặn đất do hoạt động sản xuất muối của Công ty TNHH Thông Thuận tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong.Sau hơn năm tháng thu thập số liệu, điều tra khảo sát thực địa, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đơn vị được UBND tỉnh Bình Thuận giao thực hiện nhiệm vụ đã công bố kết quả.Theo đó, nguyên nhân gây nhiễm mặn đất đối với khu vực dân cư gần đồng muối của Công ty TNHH Thông Thuận sản xuất là do nước mặn từ đồng muối thấm qua bờ kênh tiêu nước sang đất của dân theo độ chênh cao của địa hình.Đặc biệt là sự cố vỡ bờ bao kênh thoát nước của đồng muối trong năm 2008 đã làm cho nước mặn tràn vào khu dân cư và để lại hậu quả nhiễm mặn đất, ảnh hưởng đến...

Đông đảo người dân đến nghe công bố nguyên nhân gây nhiễm mặn tại xã Vĩnh Hảo
– Ngày 25-7, tỉnh Bình Thuận tổ chức họp dân công bố kết quả xác định nguyên nhân, phạm vi, mức độ nhiễm mặn đất do hoạt động sản xuất muối của Công ty TNHH Thông Thuận tại xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong.

Sau hơn năm tháng thu thập số liệu, điều tra khảo sát thực địa, sử dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học, Viện Môi trường và Tài nguyên thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, đơn vị được UBND tỉnh Bình Thuận giao thực hiện nhiệm vụ đã công bố kết quả.

Theo đó, nguyên nhân gây nhiễm mặn đất đối với khu vực dân cư gần đồng muối của Công ty TNHH Thông Thuận sản xuất là do nước mặn từ đồng muối thấm qua bờ kênh tiêu nước sang đất của dân theo độ chênh cao của địa hình.

Đặc biệt là sự cố vỡ bờ bao kênh thoát nước của đồng muối trong năm 2008 đã làm cho nước mặn tràn vào khu dân cư và để lại hậu quả nhiễm mặn đất, ảnh hưởng đến cây trồng, nhà ở của dân và các công trình xây dựng trong khu vực.

Phạm vi được xác định gồm có hơn 24,5 ha đất rất mặn và 11,6 ha đất nhiễm mặn với gần 200 hộ dân thuộc các xóm 3, 5, 8 của xã Vĩnh Hảo bị ảnh hưởng.

Từ những kết quả nghiên cứu, Viện Môi trường và Tài nguyên đề xuất các giải pháp chống thấm cho đồng muối bằng vải địa kỹ thuật HDPE, là sản phẩm Polymer tổng hợp được sử dụng để chống thấm cho công trình hoặc làm tường vây ngăn cách giữa khu chế xuất, nhà máy lọc dầu, kho chứa chất lỏng … và khu dân cư; kiên cố hóa kênh mương; trồng cây xanh để tạo cảnh quan môi trường và phần đệm phân cách giữa đồng muối và khu dân cư.

Cùng với đó, phải thực hiện quan trắc định kỳ để theo dõi nhiễm mặn từ đồng muối ra khu dân cư khi Công ty Thông Thuận tổ chức hoạt động sản xuất muối trở lại.

Trên cơ sở công bố kết quả xác định nguyên nhân gây nhiễm mặn do hoạt động sản xuất muối, UBND huyện Tuy Phong đã đề ra kế hoạch giải quyết bồi thường, hỗ trợ thiệt hại. Theo đó, các cơ quan chức năng phối hợp cùng địa phương sẽ thực hiện các nhiệm vụ nhằm xác định mức độ thiệt hại, ảnh hưởng đến nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu cho những hộ dân bị ảnh hưởng một cách khoa học, khách quan, đúng quy định pháp luật để có cơ sở cho Công ty TNHH Thông Thuận thực hiện bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho dân. Qua đó sẽ giải quyết dứt điểm tình hình khiếu kiện kéo dài, nhằm ổn định cuộc sống của nhân dân, đồng thời bảo đảm hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Theo Nhandan