Chủ nhật,  25/02/2024

Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn giao thông

Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt năm ATGT 2012 và tích cực hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ năm 2011-2020”; phối hợp cùng với đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng vũ trang quân sự tỉnh khi tham gia giao thông, góp phần tạo một môi trường giao thông văn hoá, an toàn.

LSO-Hưởng ứng năm an toàn giao thông (ATGT) quốc gia 2012, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang quân sự tỉnh hoạt động thiết thực, đạt hiệu quả, nhằm nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm ATGT ở các cơ quan, đơn vị.
Đoàn cán bộ Tổng cục kỹ thuật kiểm tra kỹ thuật xe ô tô tại Bộ CHQS tỉnh
Để thực hiện tốt công tác này, ngay từ đầu năm 2012, Ban chỉ đạo ATGT Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch nội dung, chương trình tổ chức triển khai thực hiện hành động “năm ATGT 2012” đến tiểu ban ATGT các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh đã triển khai tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đưa nội dung các chỉ thị, nghị quyết vào lãnh đạo nhiệm vụ hàng tháng, quý của chi đảng bộ và chương trình huấn luyện hàng năm. Cùng vớí đó, các cơ quan, đơn vị thường xuyên phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, cổ động bằng hình thức như: toạ đàm, phát tờ rơi, trang trí pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền về ATGT. Bên cạnh đó, phân đội vệ binh và trực ban nội vụ các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe môtô, giấy tờ xe, việc đội mũ bảo hiểm đối với mọi quân nhân khi ra vào đơn vị, trong đó chú trọng tăng cường công tác kiểm tra vào các dịp lễ, tết đối với các xe quân sự. Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đầu năm 2012 đến nay, cơ quan, đơn vị đã phối hợp với các đoàn thể địa phương tuyên truyền được 10 buổi với hơn 2.000 lượt người tham gia; sửa chữa, làm mới 15 pa nô khẩu hiệu và phát 2.500 tờ rơi tuyên truyền về ATGT; kiểm tra được 425 lượt xe môtô và 32 lượt xe ô tô. Kết quả qua kiểm tra, 100% xe có tình trạng kỹ thuật tốt, người và xe có đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy định.
Đặc biệt hưởng ứng tháng cao điểm năm ATGT (tháng 1/2012) và năm ATGT 2012, với chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe, đã lái xe không uống rượu, bia và phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông…”, tiểu ban ATGT các cấp thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ xe môtô, các phương tiện vận tải xe quân sự, phối hợp cùng với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí văn hoá giao thông, nhân rộng điển hình và biểu dương những gương người tốt, việc tốt khi tham gia giao thông; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự ATGT. Thượng tá Vũ Thắng, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh cho biết: phát huy kết quả công tác ATGT trong thời gian qua, Ban ATGT Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các chủ trương, biện pháp làm chuyển biến tích cực và nâng cao nhận thức của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh trong công tác bảo đảm ATGT…”. Với những biện pháp thiết thực bảo đảm ATGT, trong 9 tháng đầu năm 2012, đơn vị không có trường hợp nào vi phạm về trật tự ATGT, bảo đảm an toàn về người và phương tiện khi tham gia giao thông.
Thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn tiếp tục thực hiện tốt năm ATGT 2012 và tích cực hưởng ứng “Thập kỷ hành động vì ATGT đường bộ năm 2011-2020”; phối hợp cùng với đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho lực lượng vũ trang quân sự tỉnh khi tham gia giao thông, góp phần tạo một môi trường giao thông văn hoá, an toàn.

Vũ Công Túc