Chủ nhật,  25/02/2024

Hiệu quả từ sự phối hợp "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Hữu Lũng

Có thể nói, chính sự gắn kết, quan tâm của các cấp, các ngành, trong đó vai trò của MTTQ các cấp và lực lượng Công an huyện được phát huy đã nhân lên sức mạnh của cộng đồng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Hữu Lũng. Phong trào được thực hiện gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên đã nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội của người dân. Hiệu quả của phong trào giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định, tội phạm và các loại tệ nạn xã hội từng bước kiềm chế; duy trì 236/250 khu dân cư không có tội phạm nghiêm trọng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện phong trào ở một số cơ sở còn hạn chế, công tác phối hợp của các tổ chức thành viên trong ban chỉ đạo cấp xã chưa chặt chẽ; việc xây dựng chỉ đạo điểm còn lúng túng; công tác quản lý, tạo việc làm cho các đối tượng được đặc xá, tù tha chưa được thường xuyên. Trong khi đó, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và có diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Hữu Lũng liên tục đổi mới nội dung, phương pháp để thực hiện có hiệu quả NQLT 01.

LSO-Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 (NQLT 01) về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giữa Công an huyện và MTTQ các cấp huyện Hữu Lũng có nhiều kết quả tích cực, góp phần đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương.
Công an huyện Hữu Lũng gọi hỏi các đối tượng liên quan đến an ninh trật tự
Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, MTTQ huyện đã có nhiều văn bản chỉ đạo trong hệ thống mặt trận từ huyện đến xã, thôn về việc gắn phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, ma túy, các tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và thực hiện nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”… Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của mặt trận như Hội Phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên… cũng triển khai nhiều mô hình phòng, chống tội phạm như “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Quản lý, giáo dục con em không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Nông dân với pháp luật”, “Sống tốt để làm gương giáo dục con cháu”…. Lực lượng Công an huyện chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm…Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch UB MTTQ huyện Hữu Lũng cho biết, việc phối hợp trong huy động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chú trọng đến công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào, nhân rộng các mô hình, điển hình hay. Trong đó, đặc biệt phát huy vai trò quan trọng của các tầng lớp nhân dân trong tố giác tội phạm.
Thông qua việc thực hiện NQLT 01, từ đầu năm đến nay, toàn huyện Hữu Lũng đã rà soát, lập danh sách quản lý 134 đối tượng nghiện ma túy, tổ chức đưa 17 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc; gọi hỏi, răn đe 39 đối tượng. Bên cạnh đó, công tác phối hợp xây dựng lực lượng giữ gìn an ninh trật tự cơ sở cũng được triển khai thực hiện có hiệu quả. Toàn huyện xây dựng được 250 tổ hòa giải và 250 tổ an ninh nhân dân, duy trì 26 hòm thư tố giác tội phạm tại các xã, thị trấn; duy trì các mô hình “tổ tự quản”, “đoạn đường tự quản”, “dòng họ tự quản”…Các tổ chức này hoạt động khá tích cực và phát huy được hiệu quả trong công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở. Đặc biệt, người dân đã tích cực phối hợp với lực lượng chức năng cung cấp hàng ngàn nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nhiều vụ việc phạm pháp.
Công an huyện Hữu Lũng thực hiện công tác tiếp dân
Có thể nói, chính sự gắn kết, quan tâm của các cấp, các ngành, trong đó vai trò của MTTQ các cấp và lực lượng Công an huyện được phát huy đã nhân lên sức mạnh của cộng đồng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Hữu Lũng. Phong trào được thực hiện gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở nên đã nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng chống tội phạm; phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội của người dân. Hiệu quả của phong trào giúp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện ổn định, tội phạm và các loại tệ nạn xã hội từng bước kiềm chế; duy trì 236/250 khu dân cư không có tội phạm nghiêm trọng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện phong trào ở một số cơ sở còn hạn chế, công tác phối hợp của các tổ chức thành viên trong ban chỉ đạo cấp xã chưa chặt chẽ; việc xây dựng chỉ đạo điểm còn lúng túng; công tác quản lý, tạo việc làm cho các đối tượng được đặc xá, tù tha chưa được thường xuyên. Trong khi đó, hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi, xảo quyệt và có diễn biến phức tạp. Vì vậy, đòi hỏi các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng công an, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Hữu Lũng liên tục đổi mới nội dung, phương pháp để thực hiện có hiệu quả NQLT 01.

Thanh Hòa