Thứ bảy,  24/02/2024

Trao lại kỷ vật cho gia đình liệt sĩ

Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 6-2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Pa-nét-ta đã trao Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh một số kỷ vật của Liệt sĩ Vũ Đình Đoàn. Những kỷ vật này được một quân nhân Mỹ nhặt được và lưu giữ từ thời chiến tranh.Ngày 21-9, tại nhà anh Vũ Đình Sơn, là con trai của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, ở thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang (Hải Dương), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức trao lại những kỷ vật của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước về gia đình. Những kỷ vật của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn gồm: giấy chứng minh thư, ảnh cá nhân, sổ nhật ký và một số đồng tiền giấy cũ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, mệnh giá một đồng và năm...
Trong chuyến thăm Việt Nam tháng 6-2012, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ L.Pa-nét-ta đã trao Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh một số kỷ vật của Liệt sĩ Vũ Đình Đoàn. Những kỷ vật này được một quân nhân Mỹ nhặt được và lưu giữ từ thời chiến tranh.

Ngày 21-9, tại nhà anh Vũ Đình Sơn, là con trai của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, ở thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang (Hải Dương), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tổ chức trao lại những kỷ vật của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước về gia đình. Những kỷ vật của liệt sĩ Vũ Đình Đoàn gồm: giấy chứng minh thư, ảnh cá nhân, sổ nhật ký và một số đồng tiền giấy cũ của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, mệnh giá một đồng và năm đồng.

Theo Nhandan