Thứ sáu,  23/02/2024

Cải cách hành chính: Hiệu quả ở Hữu Lũng

LSO-Sau 8 năm chính thức thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC), Hữu Lũng đã tích cực xây dựng một nền hành chính dân chủ; đội ngũ cán bộ từng được được chuẩn hóa; thể chế, thủ tục hành chính (TTHC) từng bước được hoàn thiện, đơn giản; cơ quan hành chính nhà nước được xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ. Nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận “một cửa” huyện Hữu LũngTừ năm 2003 về trước, nền hành chính nhà nước ở Hữu Lũng còn bộc lộ khá nhiều hạn chế, bất cập. Văn bản hành chính nhiều, thiếu đồng bộ, chất lượng chưa cao; TTHC phức tạp, gây nhiều phiền hà cho tổ chức, cá nhân; đội ngũ cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ, phẩm chất và thiếu tận tâm, tận lực với công việc; cơ sở vật chất, trang thiết bị và trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính từ huyện đến xã, thị trấn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu công việc. Sau 8 năm chính thức thực hiện chương trình CCHC, Hữu Lũng đã có nhiều cải cách...

LSO-Sau 8 năm chính thức thực hiện chương trình cải cách hành chính (CCHC), Hữu Lũng đã tích cực xây dựng một nền hành chính dân chủ; đội ngũ cán bộ từng được được chuẩn hóa; thể chế, thủ tục hành chính (TTHC) từng bước được hoàn thiện, đơn giản; cơ quan hành chính nhà nước được xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ.
Nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại bộ phận “một cửa” huyện Hữu Lũng
Từ năm 2003 về trước, nền hành chính nhà nước ở Hữu Lũng còn bộc lộ khá nhiều hạn chế, bất cập. Văn bản hành chính nhiều, thiếu đồng bộ, chất lượng chưa cao; TTHC phức tạp, gây nhiều phiền hà cho tổ chức, cá nhân; đội ngũ cán bộ chưa đạt chuẩn về trình độ, phẩm chất và thiếu tận tâm, tận lực với công việc; cơ sở vật chất, trang thiết bị và trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính từ huyện đến xã, thị trấn còn nhiều khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu công việc. Sau 8 năm chính thức thực hiện chương trình CCHC, Hữu Lũng đã có nhiều cải cách về con người, thể chế, điều kiện làm việc tại các cơ quan hành chính từ cấp huyện đến xã.
Ghi nhận tại bộ phận “một cửa” huyện và xã Minh Sơn, cán bộ “một cửa“ rất tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn công dân trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ. Hầu hết công dân tỏ thái độ hài lòng vì thủ tục được tiếp nhận và trả kết quả nhanh chóng, được hướng dẫn nộp hồ sơ theo đúng quy trình. Rời bộ phận “một cửa” huyện trong niềm phấn khởi, hai mẹ con bà Đặng Thị Ân, thôn Đập, xã Vân Nham cho biết: Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình tôi khá phức tạp nhưng khi đến đây được cán bộ Tiến không chỉ hướng dẫn tận tình mà còn ghi chép ra giấy những thủ tục mà mẹ con tôi phải chuẩn bị để lần sau mang đến nộp.
Ông Long Văn Sơn – Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cho biết, Hữu Lũng coi CCHC như khâu đột phá, là động lực mạnh mẽ để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Trong những năm qua, huyện có nhiều chủ trương, biện pháp để đẩy mạnh công tác này và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2004, cơ chế “một cửa” đã được triển khai thực hiện từ cấp huyện đến cấp xã. Từ đó đến nay, huyện đã rà soát được 220 TTHC cấp huyện, 133 TTHC cấp xã, 73 văn bản quy phạm pháp luật, 76 văn bản theo chuyên đề. Thực hiện cải cách bộ máy hành chính, Hữu Lũng đã quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức đối với 7 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, giúp các cơ quan này từng bước ổn định nhân sự, hoạt động hiệu quả hơn. Về đổi mới nâng cao chất lượng cán bộ, 8 năm qua, huyện cử đi đào tạo 780 lượt cán bộ cấp huyện, cấp xã về nghiệp vụ chuyên môn, kiến thức quản lý nhà nước, tin học, văn phòng, lý luận chính trị… Sau đào tạo, bồi dưỡng, hầu hết cán bộ biết áp dụng kiến thức đã học phục vụ công tác chuyên môn, hiệu quả giải quyết công việc nâng lên rõ rệt. Cùng với đó, Hữu Lũng triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000. Qua đó, giúp cho lãnh đạo huyện kiểm tra, giám sát tích cực việc giải quyết hồ sơ để điều chỉnh kịp thời, hợp lý để nâng cao chất lượng công việc. Năm 2009, Hệ thống được Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận. Thêm nữa, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được xem là một giải pháp mang lại hiệu quả rất tích cực. Từ năm 2009, UBND huyện đã xây dựng và đưa vào sử dụng phần mềm văn phòng điện tử tại 100% phòng ban chuyên môn. Năm 2012 đưa vào sử dụng phần mềm một cửa điện tử tại bộ phận “một cửa” cấp huyện và từng bước đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính. Đến nay 100% phòng, ban của huyện có đủ máy tính và được kết nối mạng Internet, mạng LAN; các chương trình phần mềm được khai thác có hiệu quả như phần mềm eOffice, kế toán, quản lý hộ tịch…

Với mục tiêu: 100% TTHC được giải quyết theo cơ chế “một cửa”; trên 80% người dân và doanh nghiệp hài lòng về TTHC; 100% cơ quan hành chính có cơ cấu cán bộ, công chức được bố chí theo vị trí việc làm; 90% số văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính được thực hiện dưới dạng điện tử, từ nay đến năm 2015, Hữu Lũng tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường tuyên truyền về công tác CCHC, thực hiện đồng bộ công cuộc CCHC từ huyện đến xã.

Minh Đức