Thứ sáu,  23/02/2024

Kiểm soát chặt việc giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm

Ngày 7-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị về công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại một số tỉnh trọng điểm phía bắc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo hội nghị.Hiện cả nước có 28.285 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, trong đó 12 tỉnh, thành phố phía bắc đã có tới 11.485 điểm giết mổ. Trên cả nước, mới có 37/63 tỉnh, thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Các địa phương khác chưa thực hiện, hoặc đang thực hiện quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm.Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương chưa có quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm phải khẩn trương xây dựng và hoàn thành trước 31-3-2013. Các địa phương đang chuẩn bị quy hoạch này hoàn thành trước 31-12-2012. Hà Nội và các địa phương lân cận và...
Ngày 7-10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT), UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức hội nghị về công tác quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm tại một số tỉnh trọng điểm phía bắc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo hội nghị.

Hiện cả nước có 28.285 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, trong đó 12 tỉnh, thành phố phía bắc đã có tới 11.485 điểm giết mổ. Trên cả nước, mới có 37/63 tỉnh, thành phố được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm. Các địa phương khác chưa thực hiện, hoặc đang thực hiện quy hoạch hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các địa phương chưa có quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm phải khẩn trương xây dựng và hoàn thành trước 31-3-2013. Các địa phương đang chuẩn bị quy hoạch này hoàn thành trước 31-12-2012. Hà Nội và các địa phương lân cận và các Bộ: NN và PTNT, Công thương, Y tế và Công an cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác kiểm soát, kiểm dịch giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. Bộ NN và PTNT, Bộ Y tế và Bộ Khoa học và Công nghệ cần nghiên cứu sản xuất xe thiêu hủy thịt gia súc, gia cầm lưu động, từ đó hạn chế mức thấp nhất việc chôn lấp thịt thối, thịt không kiểm dịch như hiện nay. Đối với các địa phương, cần phân công, phân cấp trách nhiệm cụ thể đối với cán bộ thú y trong kiểm soát việc quản lý giết mổ gia súc, gia cầm… Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP Hà Nội khẩn trương giao chỉ tiêu cho các quận, huyện nhằm xóa dần và giảm các điểm giết mổ nhỏ lẻ tại các ngõ, xóm. Văn bản quy định hướng dẫn các lực lượng chức năng xử phạt tại chỗ đối với những trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm trên đường phố.

Theo Nhandan