Thứ năm,  30/03/2023

Lộc Bình sau 3 năm củng cố, đẩy mạnh phát triển mạng lưới truyền thanh – truyền hình

Để phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đối với việc củng cố, đẩy mạnh phát triển mạng lưới truyền thanh - truyền hình trên địa bàn huyện; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn của huyện, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội của các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức tham gia vào công tác củng cố, phát triển mạng lưới truyền thanh, truyền hình từ huyện đến cơ sở...

LSO-Với đặc điểm là một huyện miền núi biên giới, địa bàn rộng, Lộc Bình có 29 xã, thị trấn với 290 thôn, bản, khu phố; tổng dân số 80.499 người; đường giao thông đi lại khó khăn, do đó đã ảnh hưởng đến công tác phát triển mạng lưới truyền thanh, truyền hình trên địa bàn. Trước tình hình trên, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lộc Bình đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/HU ngày 06/7/2009 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc củng cố, đẩy mạnh phát triển mạng lưới truyền thanh – truyền hình huyện giai đoạn 2009 – 2020). Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 29/7/2009 về việc phê chuẩn Đề án “Củng cố, đẩy mạnh phát triển hệ thống truyền thanh – truyền hình huyện Lộc Bình giai đoạn 2009 – 2020”. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đến nay toàn huyện đã có 17/29 xã, thị trấn được đầu tư lắp đặt trạm truyền thanh cơ sở, đạt 58,6 %. Hiện nay tiếp tục duy trì hoạt động của 5 trạm tiếp và phát lại truyền hình tại thị trấn Lộc Bình, xã Yên Khoái, Tam Gia, Nam Quan và Minh Phát. Vì vậy, cơ bản đáp ứng được nhu cầu xem truyền hình của nhân dân trên địa bàn…
Phóng viên đài truyền hình tác nghiệp ở cơ sở – Ảnh: T.L
Có thể khẳng định rằng, qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Đài Truyền thanh – Truyền hình Lộc Bình đã thực hiện đúng chức năng, vai trò của mình là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và là tiếng nói của nhân dân trong huyện; từng bước nâng cao chất lượng nội dung các chương trình truyền thanh, truyền hình. Từ năm 2009 đến nay sản xuất phát sóng được 346 chương trình truyền thanh, với 3.035 tin, bài phóng sự; 346 bản tin truyền hình, với 2.824 tin, bài phóng sự. Trên địa bàn huyện đến thời điểm hiện nay, qua khảo sát, tỷ lệ các hộ trên địa bàn được nghe đài phát thanh là 98%; diện phủ sóng phát thanh địa phương đạt khoảng 38,8% số hộ được nghe đài Phát thanh Lạng Sơn và Đài truyền thanh Lộc Bình. Tỷ lệ các hộ trên địa bàn được xem truyền hình là 98,3%; diện phủ sóng truyền hình địa phương đạt khoảng 43,7% số hộ được xem truyền hình Lạng Sơn và bản tin truyền hình Lộc Bình. Ngoài ra, trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh – truyền hình ngày càng nâng lên đáp ứng được nhiệm vụ.
Để phát huy những kết quả đã đạt được và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết trong thời gian tới, Ban chấp hành Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đối với việc củng cố, đẩy mạnh phát triển mạng lưới truyền thanh – truyền hình trên địa bàn huyện; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn của huyện, cán bộ phụ trách văn hóa xã hội của các xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm từng bước nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ, viên chức tham gia vào công tác củng cố, phát triển mạng lưới truyền thanh, truyền hình từ huyện đến cơ sở…

Vi Tuyết