Thứ hai,  26/09/2022

Hoạt động hướng tới kỷ niệm 40 năm "Hà Nội – Ðiện Biên Phủ trên không"

Thành ủy Hà Nội đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể mở đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 12-2012 tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không".Trong đợt kỷ niệm này sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, như: Xuất bản, phát hành ấn phẩm chủ đề 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" của các văn nghệ sĩ Thủ đô. Triển lãm chuyên đề tại các Bảo tàng Phòng không - Không quân; Bảo tàng Chiến thắng B52; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Các hoạt động biểu diễn văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; phối hợp thực hiện Chương trình "Đền ơn đáp nghĩa" gắn với hoạt động kỷ niệm.Từ nay đến hết tháng 11, Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 40 năm chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không". Trong tháng 11 và 12,...

Thành ủy Hà Nội đang chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể mở đợt cao điểm từ nay đến hết tháng 12-2012 tập trung tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang Thủ đô về chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”.

Trong đợt kỷ niệm này sẽ diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, như: Xuất bản, phát hành ấn phẩm chủ đề 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” của các văn nghệ sĩ Thủ đô. Triển lãm chuyên đề tại các Bảo tàng Phòng không – Không quân; Bảo tàng Chiến thắng B52; Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Các hoạt động biểu diễn văn hóa – nghệ thuật, thể dục – thể thao do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì; phối hợp thực hiện Chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” gắn với hoạt động kỷ niệm.

Từ nay đến hết tháng 11, Hà Nội tổ chức cuộc thi tìm hiểu truyền thống 40 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”. Trong tháng 11 và 12, tổ chức Hội thảo khoa học “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không – chiến thắng của niềm tin và ý chí Việt Nam”; gặp mặt truyền thống cựu chiến binh và đề xuất danh sách cựu chiến binh tham gia chiến đấu 12 ngày đêm để Chủ tịch nước biểu dương; giao lưu, tọa đàm của tuổi trẻ với đại biểu cựu chiến binh; tham gia chương trình ca nhạc truyền hình trực tiếp giới thiệu và giao lưu với các tác giả, tác phẩm âm nhạc viết về Bộ đội Phòng không – Không quân Việt Nam và Thủ đô Hà Nội; chương trình giao lưu với nhân chứng lịch sử “Hà Nội 12 ngày đêm – Khát vọng và vinh quang”…

Theo Nhandan