Thứ sáu,  07/10/2022

Định hướng về điều hành giá xăng, dầu trong nước

Ngày 9-10, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 13693/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay. Tại công văn này, Bộ Tài chính cho biết, qua theo dõi diễn biến trong một vài phiên giao dịch gần đây, giá xăng, dầu thành phẩm thế giới có sự giảm nhẹ nhưng ngay sau đó đã tăng trở lại.Do đó, bình quân giá trong 30 ngày của xăng thành phẩm RON 92 là 122,85 USD/thùng, dầu đi-ê-den 0,05S là 131,56 USD/thùng, dầu hỏa là 131,38 USD/thùng, dầu ma-dút là 673,74 USD/tấn. Theo quy định hiện hành, trong các yếu tố để tính giá cơ sở, bên cạnh giá thế giới thì thuế suất thuế nhập khẩu hiện hành ở mức 12% với xăng; 10% với dầu hỏa, ma-dút; 8% với dầu đi-ê-den; mức trích Quỹ bình ổn giá với các chủng loại xăng, dầu đều ở mức 300 đồng/lít,kg; chi phí lưu thông bán lẻ đối với mặt hàng xăng, đi-ê-den, dầu hỏa là 600 đồng/lít; chi phí lưu thông bán buôn đối với ma-dút là 400 đồng/kg; lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít,kg.Với nguyên tắc và các thông số tính toán như...

Ngày 9-10, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 13693/BTC-QLG về công tác điều hành giá xăng, dầu trong thời điểm hiện nay. Tại công văn này, Bộ Tài chính cho biết, qua theo dõi diễn biến trong một vài phiên giao dịch gần đây, giá xăng, dầu thành phẩm thế giới có sự giảm nhẹ nhưng ngay sau đó đã tăng trở lại.
Do đó, bình quân giá trong 30 ngày của xăng thành phẩm RON 92 là 122,85 USD/thùng, dầu đi-ê-den 0,05S là 131,56 USD/thùng, dầu hỏa là 131,38 USD/thùng, dầu ma-dút là 673,74 USD/tấn. Theo quy định hiện hành, trong các yếu tố để tính giá cơ sở, bên cạnh giá thế giới thì thuế suất thuế nhập khẩu hiện hành ở mức 12% với xăng; 10% với dầu hỏa, ma-dút; 8% với dầu đi-ê-den; mức trích Quỹ bình ổn giá với các chủng loại xăng, dầu đều ở mức 300 đồng/lít,kg; chi phí lưu thông bán lẻ đối với mặt hàng xăng, đi-ê-den, dầu hỏa là 600 đồng/lít; chi phí lưu thông bán buôn đối với ma-dút là 400 đồng/kg; lợi nhuận định mức là 300 đồng/lít,kg.
Với nguyên tắc và các thông số tính toán như trên, giá cơ sở của mặt hàng xăng RON 92 cao hơn so với giá bán hiện hành 733 đồng/lít; dầu đi-ê- den cao hơn 710 đồng/lít; dầu hỏa cao hơn 817 đồng/lít; dầu ma-dút cao hơn 564 đồng/lít. Bộ Tài chính khẳng định, nếu không sử dụng công cụ bình ổn giá thì giá bán lẻ xăng, dầu sẽ tăng chứ không giảm. Để bù đắp, liên Bộ Tài chính – Công thương chủ trương vẫn cho sử dụng Quỹ bình ổn giá 500 đồng/lít, kg như hiện nay; phần còn lại (xăng RON 92 là 233 đồng/lít, dầu đi-ê-den 0,05S là 210 đồng/lít, dầu hỏa là 317 đồng/lít, dầu ma-dút 3,5S là 64 đồng/kg), các doanh nghiệp xăng, dầu đầu mối phải trừ vào lợi nhuận định mức. Liên Bộ Tài chính – Công thương luôn theo sát diễn biến giá xăng, dầu thế giới và yêu cầu các doanh nghiệp xăng, dầu đầu mối thực hiện theo đúng Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng, dầu, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người tiêu dùng, doanh nghiệp và phù hợp mục tiêu kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

Theo Nhandan