Thứ ba,  21/03/2023

65 báo cáo viên được tập huấn truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2012

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe lãnh đạo Phòng PC 45 Công an tỉnh nói về tình hình mua bán người trên địa bàn tỉnh thời gian qua; các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống mua bán người giai đoạn 2011- 2015; giới thiệu Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-3-2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012. Luật Phòng, chống mua bán người có 8 chương và 58 điều, bao gồm: những quy định chung; phòng ngừa mua bán người; phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.

LSO-Ngày 10/10/2012, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn truyền thông phòng, chống mua bán người năm 2012 cho 65 báo cáo viên cấp tỉnh và 11 huyện, thành phố.
Các báo cáo viên tham gia tập huấn
Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe lãnh đạo Phòng PC 45 Công an tỉnh nói về tình hình mua bán người trên địa bàn tỉnh thời gian qua; các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống mua bán người giai đoạn 2011- 2015; giới thiệu Luật Phòng, chống mua bán người được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29-3-2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2012. Luật Phòng, chống mua bán người có 8 chương và 58 điều, bao gồm: những quy định chung; phòng ngừa mua bán người; phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người; tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân; hỗ trợ nạn nhân; trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương trong phòng, chống mua bán người; hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người.
Qua đây, giúp cho các báo cáo viên nắm rõ hơn những kiến thức pháp luật cũng như kỹ năng trong tuyên truyền về phòng, chống mua bán người.Từ đó, tích cực đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về buôn bán người, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn.

Trung Xuân