Thứ bảy,  01/10/2022

Cần có cơ quan độc lập đánh giá tác động môi trường thủy điện Ðồng Nai 6 và Ðồng Nai 6A

Chiều 10-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai, các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về những nội dung liên quan đến việc đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.Đại diện các ban, ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (đơn vị chủ đầu tư dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A), các đơn vị tư vấn cùng dự.Trình bày về đánh giá tác động môi trường hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, đơn vị tư vấn (Viện Môi trường - Tài nguyên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, vị trí hai dự án thủy điện này không nằm trên địa bàn Đồng Nai. Đơn vị tư vấn đã trải qua một quá trình xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng, có kế thừa kết quả của các quy hoạch trước, được các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương...
Chiều 10-10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với Sở Tài nguyên – Môi trường tỉnh Đồng Nai, các đơn vị liên quan để nghe báo cáo về những nội dung liên quan đến việc đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A.

Đại diện các ban, ngành liên quan của tỉnh Đồng Nai, Vườn Quốc gia Cát Tiên, Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (đơn vị chủ đầu tư dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A), các đơn vị tư vấn cùng dự.

Trình bày về đánh giá tác động môi trường hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, đơn vị tư vấn (Viện Môi trường – Tài nguyên, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh) cho rằng, vị trí hai dự án thủy điện này không nằm trên địa bàn Đồng Nai. Đơn vị tư vấn đã trải qua một quá trình xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng, có kế thừa kết quả của các quy hoạch trước, được các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương thẩm tra và góp ý. Điện lượng sản xuất hằng năm của hai dự án này là 929,16 triệu kWh được cung cấp lên lưới điện quốc gia tương ứng lượng điện tiêu thụ của ba tỉnh Lâm Đồng, Đác Nông, Bình Phước. Với diện tích chiếm đất của hai dự án hơn 372 ha, trong đó diện tích đất chiếm vĩnh viễn hơn 323 ha (trong số này có 137 ha rừng của Vườn Quốc gia Cát Tiên) tương đương tỷ lệ 1,34 ha/MW (Đồng Nai 6 là 1,27 ha/MW, Đồng Nai 6A là 1,44 ha/MW) là thấp so với bình quân các dự án thủy điện khác từ 4 đến 10 ha/MW. Đơn vị tư vấn đưa ra luận chứng, do hồ chứa nhỏ, hai dự án thủy điện nói trên hầu như không có ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy hạ lưu cũng như đối với khu vực Bàu Sấu (Vườn Quốc gia Cát Tiên), góp phần tăng lưu lượng mùa kiệt (là yếu tố tích cực) tuy là nhỏ. Xét về hiệu ích kinh tế, hai dự án này được xây dựng có hiệu quả cao về kinh tế – xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế – xã hội của địa phương. Đơn vị tư vấn cũng cho biết thêm, vấn đề xây dựng đập thủy điện của hai dự án đã được xem xét kỹ đến yếu tố động đất, cũng như các tác động liên quan khác.

Sau khi nghe đơn vị tư vấn giải trình, Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai, đại diện các ban, ngành liên quan đưa ra nhiều ý kiến, trong đó nhấn mạnh đến tính khả thi của việc đánh giá tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A, bởi việc đánh giá này không có cơ quan độc lập nào thẩm định, đánh giá tính khả thi bản đánh giá tác động môi trường mà đơn vị tư vấn đưa ra. Đồng thời cũng cho rằng, việc xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và Đồng Nai 6A là có ảnh hưởng đến lưu vực sông Đồng Nai cũng như ảnh hưởng đến Vườn Quốc gia Cát Tiên.

Đại diện Vườn Quốc gia Cát Tiên cho biết, xét về khía cạnh bảo tồn, mất một cây rừng cũng là đáng tiếc và không muốn thủy điện triển khai. Mới đây, các chuyên gia tư vấn quốc tế cũng đến vườn thẩm định và đặt vấn đề, nếu được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới thì Vườn Quốc gia Cát Tiên có tính đến việc xây dựng thủy điện có ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học của vườn không. Do đó, các nhà khoa học, các cơ quan chức năng liên quan cần đánh giá chính xác việc này để làm cơ sở khoa học trước khi triển khai dự án.

Theo Nhandan