Thứ năm,  06/10/2022

Ðưa vào sử dụng 10 cầu đường sắt Hà Nội – TP Hồ Chí Minh

Ngày 10-10, tại cầu đường sắt Nam Ô (TP Đà Nẵng), Ban quản lý các dự án đường sắt và Liên danh nhà thầu Tekken-Yokogawa-Thăng Long - Marubeni khánh thành, đưa vào sử dụng 10 cầu đường sắt và đường dẫn thuộc gói thầu CP2 Dự án nâng cao an toàn các cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.Dự án này nhằm khôi phục 44 cầu đường sắt và các hạng mục liên quan, có tính chất đặc biệt quan trọng, đi qua 15 tỉnh từ Nam Định đến Bình Thuận, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Toàn bộ dự án bao gồm năm gói thầu xây lắp, do Ban quản lý các dự án đường sắt làm đại diện chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 3.790 tỷ đồng. Gói thầu CP2 là gói thầu lớn nhất và hoàn thành sớm nhất của dự án, với mức đầu tư hơn ba tỷ yên và hơn 296 tỷ đồng, bao gồm các cầu Phò Trạch, Truồi, Thừa Lưu (thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế), Nam Ô (TP Đà Nẵng), Bầu Sấu, Châu...
Ngày 10-10, tại cầu đường sắt Nam Ô (TP Đà Nẵng), Ban quản lý các dự án đường sắt và Liên danh nhà thầu Tekken-Yokogawa-Thăng Long – Marubeni khánh thành, đưa vào sử dụng 10 cầu đường sắt và đường dẫn thuộc gói thầu CP2 Dự án nâng cao an toàn các cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.

Dự án này nhằm khôi phục 44 cầu đường sắt và các hạng mục liên quan, có tính chất đặc biệt quan trọng, đi qua 15 tỉnh từ Nam Định đến Bình Thuận, sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Toàn bộ dự án bao gồm năm gói thầu xây lắp, do Ban quản lý các dự án đường sắt làm đại diện chủ đầu tư, tổng mức đầu tư khoảng 3.790 tỷ đồng. Gói thầu CP2 là gói thầu lớn nhất và hoàn thành sớm nhất của dự án, với mức đầu tư hơn ba tỷ yên và hơn 296 tỷ đồng, bao gồm các cầu Phò Trạch, Truồi, Thừa Lưu (thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế), Nam Ô (TP Đà Nẵng), Bầu Sấu, Châu Lâu, Bầu Thinh, Tam Kỳ, Bà Bầu và An Tân (tỉnh Quảng Nam). Gói thầu được khởi công từ tháng 5-2010, hoàn thành sau 30 tháng thi công, vượt tiến độ 20 ngày.

Ngay sau khi khánh thành, các cầu này đều sẵn sàng đưa vào khai thác ngay, trả lại tốc độ chạy tàu theo thiết kế, góp phần vào rút ngắn hành trình chạy tàu từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh.

Theo Nhandan