Chủ nhật,  03/12/2023

Gặp mặt cán bộ, sư sãi, đồng bào Khmer nhân lễ Sene Ðôn-ta 2012

Ngày 10-10, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức gặp mặt hơn 500 cán bộ, sư sãi, đồng bào Khmer nhân lễ Sene Đôn-ta năm 2012. Sene Đôn-ta là một trong ba lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ.Đây là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, ông bà, các bậc tiền nhân có nhiều đóng góp trong hình thành và phát triển cộng đồng người Khmer. Mừng lễ Sene Đôn-ta năm nay (từ 13 đến 15 tháng 10), đồng bào Khmer Nam Bộ phấn khởi vì nông sản trúng mùa, được giá; các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, trợ giá, trợ cước... được các tỉnh, thành phố có đồng bào Khmer thực hiện đồng bộ. Đến nay, các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ đã hỗ trợ hơn 105 nghìn căn nhà cho hộ Khmer nghèo; hơn ba nghìn hộ được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2 đến 3%/năm; có gần 80% hộ Khmer có điện và nước sạch sử dụng...Trước đó, Ban Chỉ đạo...
Ngày 10-10, tại TP Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức gặp mặt hơn 500 cán bộ, sư sãi, đồng bào Khmer nhân lễ Sene Đôn-ta năm 2012. Sene Đôn-ta là một trong ba lễ hội lớn của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Đây là dịp để đồng bào Khmer tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, ông bà, các bậc tiền nhân có nhiều đóng góp trong hình thành và phát triển cộng đồng người Khmer. Mừng lễ Sene Đôn-ta năm nay (từ 13 đến 15 tháng 10), đồng bào Khmer Nam Bộ phấn khởi vì nông sản trúng mùa, được giá; các chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, nước sinh hoạt, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, trợ giá, trợ cước… được các tỉnh, thành phố có đồng bào Khmer thực hiện đồng bộ. Đến nay, các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ đã hỗ trợ hơn 105 nghìn căn nhà cho hộ Khmer nghèo; hơn ba nghìn hộ được hỗ trợ đất ở, đất sản xuất; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2 đến 3%/năm; có gần 80% hộ Khmer có điện và nước sạch sử dụng…

Trước đó, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đến thăm, tặng quà các vị sư sãi, chức sắc tôn giáo, các chùa… nhân lễ Sene Đôn-ta 2012.

Theo Nhandan