Thứ ba,  21/03/2023

Nghệ An tiếp thu, xử lý vấn đề Báo Nhân Dân nêu

Sau khi Báo Nhân Dân số ra ngày 7-10 phản ánh những sai phạm trong thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn giao UBND tỉnh tổ chức triệu tập các thành phần liên quan để làm rõ, xử lý vụ việc.Chiều 11-10, UBND tỉnh đã có cuộc họp gồm các ngành: thanh tra, sở giáo dục và đào tạo, xây dựng, kế hoạch và đầu tư để xử lý vụ việc nói trên. Hầu hết các ý kiến đều hoan nghênh việc Báo Nhân Dân đã kịp thời phản ánh vấn đề nói trên trước công luận. Qua bốn năm thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn Nghệ An đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn để xảy ra sai phạm như việc báo nêu là hoàn toàn chính xác. Việc dẫn đến sai phạm là do công tác quản lý và trách nhiệm yếu kém của các chủ đầu tư và thiếu kiểm tra chặt chẽ của...
Sau khi Báo Nhân Dân số ra ngày 7-10 phản ánh những sai phạm trong thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã có công văn giao UBND tỉnh tổ chức triệu tập các thành phần liên quan để làm rõ, xử lý vụ việc.

Chiều 11-10, UBND tỉnh đã có cuộc họp gồm các ngành: thanh tra, sở giáo dục và đào tạo, xây dựng, kế hoạch và đầu tư để xử lý vụ việc nói trên. Hầu hết các ý kiến đều hoan nghênh việc Báo Nhân Dân đã kịp thời phản ánh vấn đề nói trên trước công luận. Qua bốn năm thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn Nghệ An đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên vẫn để xảy ra sai phạm như việc báo nêu là hoàn toàn chính xác. Việc dẫn đến sai phạm là do công tác quản lý và trách nhiệm yếu kém của các chủ đầu tư và thiếu kiểm tra chặt chẽ của các ngành liên quan…

UBND tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, kế hoạch và đầu tư; tài chính, xây dựng, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân dẫn đến sai phạm.

Đặc biệt, đối với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, là những chủ đầu tư thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản mà các kết luận thanh tra đã nêu. Đối với ban quản lý đề án: giao trách nhiệm cho các nhà thầu tổ chức sửa chữa, khắc phục các công trình có hiện tượng hư hỏng (đối với các công trình trong thời gian bảo hành), nhanh chóng tiến hành sửa chữa các công trình để bảo đảm tính mạng cho cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh trong khi làm việc, dạy và học, nhất là trong mùa mưa bão… Báo cáo việc thực hiện theo kiến nghị của thanh tra về UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 30-10-2012; Thời gian tới UBND tỉnh giao các ngành liên quan tham mưu để tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm trong thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 – 2012.

Theo Nhandan