Thứ năm,  30/03/2023

Bạc Liêu đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế – xã hội

Nông dân huyện Vĩnh Lợi tham quan mô hình sản xuất lúa giống của ông Nguyễn Văn Ga, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu). * Đưa điện lưới về vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc TrăngTỉnh ủy Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chín tháng qua, và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.Từ đầu năm đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu như sản lượng lúa, sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội... đều có mức tăng khá so với cùng kỳ. Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ. Cung - cầu hàng hóa trên thị trường được ổn định, thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, đời sống của nhân dân, người lao động, nhất là những người làm công ăn lương từng bước được cải thiện... Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh còn thiếu, trong khi nhu...

Nông dân huyện Vĩnh Lợi tham quan mô hình sản xuất lúa giống của ông Nguyễn Văn Ga, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu).

* Đưa điện lưới về vùng đồng bào dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng

Tỉnh ủy Bạc Liêu vừa tổ chức hội nghị, kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chín tháng qua, và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm.

Từ đầu năm đến nay, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Các chỉ tiêu như sản lượng lúa, sản lượng thủy sản, giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội… đều có mức tăng khá so với cùng kỳ. Các công trình dự án được đẩy nhanh tiến độ. Cung – cầu hàng hóa trên thị trường được ổn định, thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc, đời sống của nhân dân, người lao động, nhất là những người làm công ăn lương từng bước được cải thiện… Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh còn thiếu, trong khi nhu cầu đầu tư phát triển của tỉnh rất cao. Tiến độ lập quy hoạch và triển khai các dự án du lịch còn chậm, tỷ lệ xuất khẩu lao động đạt thấp…

Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đề ra các giải pháp và quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm những tháng cuối năm, như tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, lao động, thị trường tiêu thụ; tích cực mời gọi, thu hút đầu tư các dự án trọng điểm; triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng thu ngân sách nhà nước 10% so với dự toán năm 2012… Tỉnh ủy đã thông qua Nghị quyết về xây dựng huyện Giá Rai thành thị xã vào năm 2015, báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01, 02 của Tỉnh ủy…

Dự án “Cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer tại Sóc Trăng” giai đoạn 1 (khởi động từ giữa năm 2010) đến nay đã hoàn thành đóng điện. Dự án có tổng mức đầu tư là 305,4 tỷ đồng.

Tiếp nối dự án giai đoạn 1, dự kiến, dự án giai đoạn 2 sẽ tiến hành trong năm 2013, sử dụng từ nguồn vốn tiết kiệm được từ giai đoạn 1 và sẽ xây dựng tại 51 xã của 11 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng với khối lượng gồm: 95 km đường dây trung thế; 341 km đường dây hạ thế; lắp đặt 168 trạm biến áp với tổng dung lượng 3.677,5kVA. Sau khi hoàn thành giai đoạn này, dự án sẽ cấp điện thêm gần 13.200 hộ. Tổng mức đầu tư của dự án là 169 tỷ đồng, trung bình đầu tư 12,8 triệu đồng/hộ. Hoàn thành giai đoạn 2 của dự án sẽ góp phần đưa tỷ lệ hộ gia đình có điện trên toàn tỉnh Sóc Trăng tăng từ 94,43% lên 96,14%, đồng thời nâng tỷ lệ hộ gia đình người Khmer có điện tăng từ 85,86% lên 94,52% sau khi kết thúc dự án giai đoạn 2.

Theo Nhandan