Thứ ba,  28/11/2023

Nâng cao kiến thức pháp luật lao động trong các doanh nghiệp

LSO- Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009-2012, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án gồm 7 thành viên và xây dựng các tiểu đề án tuyên truyền giao cho các sở, ngành thực hiện với tổng kinh phí được duyệt là 1,6 tỷ đồng. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đề án 31 tuy mới triển khai trong năm 2012 song với sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan được phân công thực hiện các tiểu đề án đến nay đã tổ chức được 13 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho NLĐ và người sử dụng lao động với 642 người tham gia. Cùng với đó tổ chức được 1 lớp tập huấn cho cán bộ lãnh đạo công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho 87 người tham gia. Ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó ban thường trực chỉ...

LSO- Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động (NLĐ), người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ 2009-2012, tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án gồm 7 thành viên và xây dựng các tiểu đề án tuyên truyền giao cho các sở, ngành thực hiện với tổng kinh phí được duyệt là 1,6 tỷ đồng.


Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Đề án 31 tuy mới triển khai trong năm 2012 song với sự chỉ đạo của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan được phân công thực hiện các tiểu đề án đến nay đã tổ chức được 13 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp cho NLĐ và người sử dụng lao động với 642 người tham gia. Cùng với đó tổ chức được 1 lớp tập huấn cho cán bộ lãnh đạo công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho 87 người tham gia. Ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở LĐTB&XH, Phó ban thường trực chỉ đạo của tỉnh cho biết: Sở LĐTB&XH được giao triển khai thực hiện tiểu đề án 4 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2011-2012. Từ đầu năm 2012 đến nay, ngành chúng tôi đã tổ chức được 4 hội nghị với 157 doanh nghiệp và 308 người tham gia.
Cán bộ nữ khối doanh nghiệp tham gia tập huấn tuyên truyền về pháp luật lao động


Hiện nay, qua tổng hợp tình hình sử dụng lao động của Sở LĐTB&XH cho thấy, số lượng lao động trong các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh có khoảng 34 nghìn lao động. Trong đó 99% lao động có hợp đồng lao động, tỷ lệ ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn chiếm 70%; tỷ lệ ký hợp đồng lao động xác định thời hạn là 20%; tỷ lệ ký hợp đồng theo mùa vụ là 10%. Trong thời gian qua, những nỗ lực trong tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật cho NLĐ cũng như người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, trong thực hiện Đề án 31, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh chịu trách nhiệm triển khai 2 tiểu đề án gồm tiểu đề án 1 và 3. Trong đó, tiểu đề án 1 tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. Tiểu đề án 3 tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho NLĐ, pháp luật công đoàn và các pháp luật khác có liên quan cho NLĐ trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Từ đầu năm 2012 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 6 hội nghị với 6 doanh nghiệp và 234 người tham gia. Bên cạnh đó tổ chức 1 lớp cho cán bộ công đoàn cơ sở và cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động.
Cùng với Sở LĐTB&XH, LĐLĐ tỉnh, Liên minh Hợp tác xã được giao thực hiện tiểu đề án 5 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho NLĐ và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp năm 2011-2012. Từ đầu năm 2012 đến nay, Liên minh Hợp tác xã đã tổ chức 3 hội nghị với 3 hợp tác xã và 100 người tham gia. Ngoài ra, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động bằng hình thức sao gửi văn bản đã được các cơ quan liên quan thực hiện với 4.346 lượt người sử dụng lao động. Đánh giá về vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, ông Bình cho rằng: thời gian qua, các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh nhưng cũng đã nỗ lực cố gắng chấp hành các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng. Thực tế hiện nay cho thấy, cơ bản các doanh nghiệp nhà nước và một số doanh nghiệp chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho NLĐ. Còn lại đối với doanh nghiệp dân doanh và các hợp tác xã, do chủ sử dụng lao động nhận thức chưa đúng về tầm quan trọng của pháp luật lao động nên việc chấp hành chính sách pháp luật lao động chưa được tốt. Bên cạnh những kết quả tích cực đó thì hiện nay việc thực hiện Đề án 31 vẫn bộc lộ những bất cập. Anh Nguyễn Quang Lộc, chuyên viên thực hiện tiểu đề án 4, Sở LĐTB&XH cho biết: Ban chỉ đạo thực hiện đề án nên tổ chức các đối tượng người sử dụng lao động và người lao động để triển khai cùng 1 tiểu đề án. Việc tách các đối tượng thụ hưởng theo từng tiểu đề án như hiện nay rất khó trong việc mời đối tượng tham gia tập huấn nhất là đối với đối tượng là người sử dụng lao động. Ngoài ra có nhiều doanh nghiệp không cử người tham gia hội nghị dù cơ quan chức năng đã phát giấy mời nhiều lần, cần quan tâm đến chế tài xử lý…
Mặc dù còn khó khăn, bất cập, song cần phải khẳng định Đề án 31 đã thực sự đem lại hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao nhận thức của NLĐ và người sử dụng lao động về tầm quan trọng của pháp luật lao động. Thông qua đó nâng cao ý thức chấp hành của các doanh nghiệp cũng như chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Thanh Huyền