Thứ hai,  25/09/2023

Lạng Sơn sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 1634

LSO- Trong những năm gần đây, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, người dân, nòng cốt là lực lượng công an, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Lạng Sơn được củng cố và đi vào nề nếp; phong trào toàn dân PCCC được đẩy mạnh; hiệu lực quản lý nhà nước được tăng cường, từng bước giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tăng cả về số vụ, thiệt hại do cháy. Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH diễn tập phương ánChỉ thị số 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) hướng tới mục tiêu khắc phục những yếu kém và bất cập, thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH thông qua việc tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thanh, kiểm tra, phúc tra, điều tra xử lý về PCCC; đầu tư cho hoạt động...

LSO- Trong những năm gần đây, cùng với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, người dân, nòng cốt là lực lượng công an, công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) ở Lạng Sơn được củng cố và đi vào nề nếp; phong trào toàn dân PCCC được đẩy mạnh; hiệu lực quản lý nhà nước được tăng cường, từng bước giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn. Tuy nhiên, tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ tăng cả về số vụ, thiệt hại do cháy.Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH diễn tập phương án


Chỉ thị số 1634/CT-TTg, ngày 31/8/2010 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) hướng tới mục tiêu khắc phục những yếu kém và bất cập, thực hiện tốt công tác PCCC và CNCH thông qua việc tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thanh, kiểm tra, phúc tra, điều tra xử lý về PCCC; đầu tư cho hoạt động PCCC và CNCH, xây dựng đề án về PCCC phù hợp với địa phương… Nghiêm túc triển khai Chỉ thị, hơn 2 năm qua Lạng Sơn đã cụ thể hóa những nhiệm vụ cấp bách trọng tâm về PCCC và CNCH thành nhiều hoạt động ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, trở thành phong trào rộng lớn trong toàn tỉnh. Hơn 43 tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC, gương người tốt việc tốt được chuyển tải đến người dân. Trên 3.000 học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên chức, lao động được tuyên truyền trực tiếp, phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH. So với trước khi thực hiện Chỉ thị 1634, tăng 70 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về PCCC cho cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Lực lượng chức năng chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền thông qua tuyên truyền lưu động, treo hàng trăm pa-nô và cờ phướn trên các tuyến đường. Ngoài ra, đã có trên 406.000 lượt đơn vị, hộ gia đình, hộ kinh doanh, học sinh, sinh viên ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã phát huy được vai trò thường trực, thường xuyên kiểm tra, kiên quyết xử phạt những cơ sở vi phạm về PCCC. Trong hơn 2 năm, đã tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất được 1.273 lượt cơ sở, phát hiện và kiến nghị cơ sở khắc phục 2.130 sơ hở, thiếu sót về PCCC; tổ chức kiểm tra 22 lượt chuyên đề trọng điểm về PCCC. Qua đó nắm tình hình cháy, nổ ngay từ cơ sở, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn không để các vụ cháy, nổ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra; đồng thời cấp 26 giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC, 129 giấy xác nhận kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, hơn 2.000 giấy phép vận chuyển hàng trăm ngàn tấn vật liệu nổ công nghiệp; xử phạt hành chính 73 trường hợp với số tiền gần 100 triệu đồng. Riêng từ đầu năm 2012 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt 43 trường hợp, so với cùng kỳ trước khi triển khai Chỉ thị 1634 tăng 64 trường hợp và gần 90 triệu đồng. Bên cạnh đó tiến hành khởi tố 1 vụ, 2 bị can về tội cố ý gây cháy…góp phần bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Để tăng cường hiệu quả công tác PCCC và CNCH thời gian qua, UBND tỉnh đã đầu tư 310 triệu đồng cho hoạt động tuyên truyền, tập huấn, nâng cao kiến thức PCCC, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và trang bị các dụng cụ chữa cháy, bảo hộ cá nhân cho cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC và CNCH. Bộ Công an đầu tư trang bị cho Lạng Sơn 1 xe, cải tạo mới 3 xe chữa cháy để phục vụ công tác PCCC và CNCH nhằm tăng hiệu quả PCCC của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp và cơ sở.
Nhìn lại công tác PCCC và CNCH hơn 2 năm qua, các vụ cháy tuy có giảm 52 vụ so với trước, song thiệt hại tăng 546 triệu đồng, do cháy các phương tiện giao thông có giá trị lớn; đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn PCCC có thể dẫn đến những vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng. Chính vì vậy, để khắc phục những khó khăn, bất cập, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, kiềm chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, cần có những giải pháp đồng bộ cho công tác PCCC và CNCH. Trước mắt là khắc phục hạn chế do phương tiện PCCC; số lượng cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chữa cháy tại chỗ để đáp ứng yêu cầu PCCC và CNCH trong tình hình mới.


Thanh Hòa