Thứ bảy,  24/09/2022

Sinh hoạt chi đoàn tại cơ sở: Cần khắc phục những điểm "thiếu"

LSO- Thời gian qua, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên để tổ chức các hoạt động tình nguyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo được dư luận tốt trong xã hội, song việc duy trì hoạt động thường xuyên tại nhiều chi đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn ở nhiều nơi còn hạn chế. Anh Bế Văn Mạnh, Bí thư đoàn xã Bính Xá, huyện Đình Lập cho biết: toàn xã có 120 ĐVTN trong độ tuổi sinh hoạt đoàn nhưng đa số đều không mặn mà với hoạt động này. Bính Xá có 15 thôn bản thành lập chi đoàn nhưng phần lớn đều hoạt động cầm chừng, mỗi năm chi đoàn chỉ sinh hoạt 3- 4 lần, thậm chí có chi đoàn nhiều tháng không có bí thư. Qua tìm hiểu được biết, ở nhiều địa phương, đa số thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT đều theo học tại các trường chuyên nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp, thành phố lớn, số ở lại địa phương rất ít. Ở nhiều chi đoàn, số thanh niên sinh hoạt trong dịp đầu năm tương...

LSO- Thời gian qua, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên để tổ chức các hoạt động tình nguyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tạo được dư luận tốt trong xã hội, song việc duy trì hoạt động thường xuyên tại nhiều chi đoàn, đặc biệt là sinh hoạt chi đoàn ở nhiều nơi còn hạn chế. Anh Bế Văn Mạnh, Bí thư đoàn xã Bính Xá, huyện Đình Lập cho biết: toàn xã có 120 ĐVTN trong độ tuổi sinh hoạt đoàn nhưng đa số đều không mặn mà với hoạt động này. Bính Xá có 15 thôn bản thành lập chi đoàn nhưng phần lớn đều hoạt động cầm chừng, mỗi năm chi đoàn chỉ sinh hoạt 3- 4 lần, thậm chí có chi đoàn nhiều tháng không có bí thư. Qua tìm hiểu được biết, ở nhiều địa phương, đa số thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT đều theo học tại các trường chuyên nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm tại các khu công nghiệp, thành phố lớn, số ở lại địa phương rất ít. Ở nhiều chi đoàn, số thanh niên sinh hoạt trong dịp đầu năm tương đối đầy đủ nhưng chỉ sau một thời gian thì số lượng giảm hẳn. Chính vì vậy, công tác đoàn và phong trào thiếu nhi chỉ sôi động vào đầu năm, dịp hè khi thanh niên chưa đi làm ăn và một số về nghỉ hè tại địa phương. Những tháng còn lại các hoạt động đều gặp nhiều khó khăn do thiếu lực lượng tại chỗ. Một số nơi tuy có tổ chức song số đoàn viên chỉ có 2 – 3 đoàn viên, vì vậy, nhiều chi đoàn chỉ hoạt động cầm chừng.
ĐVTN thị trấn Đình Lập vệ sinh môi trường


Theo quy định, mỗi tháng chi đoàn phải tổ chức sinh hoạt ít nhất 1 lần nhưng hầu hết đều chưa thực hiện tốt quy định này, nhiều nơi còn duy trì theo quý. Nguyên nhân là đa số thanh niên đi làm ăn xa theo thời vụ nên số lượng thường xuyên biến động khiến công tác tập hợp thanh niên gặp khăn khăn. Bên cạnh đó, một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến các buổi sinh hoạt chi đoàn chưa hấp dẫn thanh niên là nội dung sinh hoạt chưa thực sự phong phú, chưa giải quyết được những vấn đề thanh niên quan tâm. Nội dung của buổi sinh hoạt dàn trải chưa có chủ đề, chủ điểm để thanh niên thảo luận. Anh Lộc Văn Lược, đoàn viên xã Bính Xá cho biết: các buổi sinh hoạt chủ yếu chỉ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và những văn bản liên quan đến công tác đoàn chứ ít đề cập đến những vấn đề thanh niên đang quan tâm nên thiếu sức hút đối với thanh niên. Trong khi nhu cầu lớn nhất của thanh niên hiện nay là được quan tâm giúp đỡ lập thân, lập nghiệp và tạo sân chơi chơi lành mạnh thì hầu hết chi đoàn đều chưa đáp ứng được. Cũng phải nói thêm rằng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhiều cán bộ đoàn, nhất là cán bộ cơ sở chưa đáp ứng được yêu cầu, hoạt động đoàn ở nhiều thôn bản thiếu sáng tạo, chưa tạo được sự gắn kết giữa thanh niên với tổ chức đoàn trong khi muốn thu hút được thanh niên thì vai trò của những người khơi lửa và giữ lửa đặc biệt quan trọng. Trong mỗi buổi sinh hoạt chi đoàn, đây phải là người gợi mở các vấn đề, biết trao đổi, đối thoại với đoàn đoàn viên. Vì vậy đòi hỏi đội ngũ này phải có năng lực, chủ động, sáng tạo và tâm huyết với nghề.

Thanh niên là lực lượng lao động chính tại địa phương, vì vậy, thu hút tập hợp thanh niên vào các tổ chức đoàn là một cách để thu hút thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xã hội nhất là trong giai đoạn hiện nay các địa phương đang triển khai cuộc vận động xây dựng nông thôn mới. Để thu hút, tập hợp thanh niên thì các cấp bộ đoàn cũng cần chú trọng công tác đào tạo, bồi đưỡng đội ngũ làm công tác đoàn cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho họ cống hiến. Cùng với đó, cần chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tổ chức sinh hoạt chi đoàn, quan tâm hỗ trợ vốn, kiến thức và việc làm giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp.


Bài ảnh: Hoàng Vương