Thứ năm,  06/10/2022

Vietnam Airlines hủy 24 chuyến bay do bão số 8

Tối 26-10, Vietnam Airlines thông báo hủy 24 chuyến bay đến và đi từ bốn sân bay miền trung gồm Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh trong các ngày 27 và 28-10 do ảnh hưởng của cơn bão số 8 (tên quốc tế là Sơn Tinh).Theo đó ngày 27-10, Vietnam Airlines hủy 14 chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, có thời gian khởi hành từ 5 giờ 50 phút đến 12 giờ 25 phút, cụ thể là hủy các chuyến bay VN1507, VN1508 đường bay Hà Nội - Đà Nẵng; hủy chuyến bay VN1910, VN1911 đường bay Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng; hủy chuyến bay VN1308, VN1309 đường bay TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng; hủy chuyến bay VN7542, VN7543 đường bay Hà Nội - Huế; hủy bốn chuyến bay VN1370, VN1371, VN1372, VN1373 đường bay TP Hồ Chí Minh - Huế; hủy chuyến VN1400, VN1401 đường bay TP Hồ Chí Minh - Đồng Hới.Ngày 28-10, Vietnam Airlines tiếp tục hủy 10 chuyến bay đến và đi từ Vinh và Đồng Hới, có thời gian khởi hành từ 7 giờ 15 phút đến 12 giờ 10 phút, cụ thể hủy hai chuyến...
Tối 26-10, Vietnam Airlines thông báo hủy 24 chuyến bay đến và đi từ bốn sân bay miền trung gồm Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh trong các ngày 27 và 28-10 do ảnh hưởng của cơn bão số 8 (tên quốc tế là Sơn Tinh).

Theo đó ngày 27-10, Vietnam Airlines hủy 14 chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới, có thời gian khởi hành từ 5 giờ 50 phút đến 12 giờ 25 phút, cụ thể là hủy các chuyến bay VN1507, VN1508 đường bay Hà Nội – Đà Nẵng; hủy chuyến bay VN1910, VN1911 đường bay Buôn Ma Thuột – Đà Nẵng; hủy chuyến bay VN1308, VN1309 đường bay TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng; hủy chuyến bay VN7542, VN7543 đường bay Hà Nội – Huế; hủy bốn chuyến bay VN1370, VN1371, VN1372, VN1373 đường bay TP Hồ Chí Minh – Huế; hủy chuyến VN1400, VN1401 đường bay TP Hồ Chí Minh – Đồng Hới.

Ngày 28-10, Vietnam Airlines tiếp tục hủy 10 chuyến bay đến và đi từ Vinh và Đồng Hới, có thời gian khởi hành từ 7 giờ 15 phút đến 12 giờ 10 phút, cụ thể hủy hai chuyến bay VN1710, VN1711 đường bay Hà Nội – Vinh; hủy hai chuyến bay VN1020, VN1021 đường bay Đà Nẵng – Vinh; hủy bốn chuyến VN1262, VN1263, VN1268, VN1269 đường bay TP Hồ Chí Minh – Vinh; hủy chuyến bay VN1590, VN1591 đường bay Hà Nội – Đồng Hới.

Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng (hơn 2.400 khách) sẽ được Vietnam Airlines bố trí đi trên các chuyến bay bù và chuyến bay thường lệ trong thời gian sớm nhất.

Theo Nhandan