Thứ bảy,  01/10/2022

Vietnam Airlines hủy thêm 38 chuyến bay do bão số 8

Ngày 27 -10, Vietnam Airlines có tiếp thông báo hủy thêm 38 chuyến bay đến và đi từ bốn sân bay miền trung gồm Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh trong các ngày 27 và 28-10 do ảnh hưởng của bão số 8.Theo đó, ngày 27-10, Vietnam Airlines hủy thêm 37 chuyến bay có thời gian khởi hành từ 6 giờ 45 phút đến 22 giờ 10 phút , cụ thể đường bay Hà Nội - Đà Nẵng: hủy tám chuyến bay là VN1511, VN1512, VN1515, VN1516, VN1517, VN1518, VN1519, VN1520; đường bay TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng hủy 10 chuyến bay VN1316, VN1317, VN 1318, VN1319, VN1322, VN1327, VN1324, VN1325, VN1328, VN1329; đường bay Đà Nẵng - Hải Phòng hủy chuyến VN1670, VN1671; đường bay Đà Nẵng - Nha Trang hủy chuyến VN1942, VN1943; đường bay Đà Nẵng - Plây Cu: hủy chuyến VN1900, VN1901; đường bay Đà Nẵng - Đà Lạt hủy chuyến VN1950; đường bay Hà Nội - Huế hủy chuyến VN1542, VN1543, VN1544, VN1545; đường bay TP Hồ Chí Minh - Huế hủy chuyến VN1376, VN1377; đường bay Hà Nội - Vinh hủy chuyến VN1712, VN1713; đường bay TP Hồ Chí Minh -...
Ngày 27 -10, Vietnam Airlines có tiếp thông báo hủy thêm 38 chuyến bay đến và đi từ bốn sân bay miền trung gồm Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh trong các ngày 27 và 28-10 do ảnh hưởng của bão số 8.

Theo đó, ngày 27-10, Vietnam Airlines hủy thêm 37 chuyến bay có thời gian khởi hành từ 6 giờ 45 phút đến 22 giờ 10 phút , cụ thể đường bay Hà Nội – Đà Nẵng: hủy tám chuyến bay là VN1511, VN1512, VN1515, VN1516, VN1517, VN1518, VN1519, VN1520; đường bay TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng hủy 10 chuyến bay VN1316, VN1317, VN 1318, VN1319, VN1322, VN1327, VN1324, VN1325, VN1328, VN1329; đường bay Đà Nẵng – Hải Phòng hủy chuyến VN1670, VN1671; đường bay Đà Nẵng – Nha Trang hủy chuyến VN1942, VN1943; đường bay Đà Nẵng – Plây Cu: hủy chuyến VN1900, VN1901; đường bay Đà Nẵng – Đà Lạt hủy chuyến VN1950; đường bay Hà Nội – Huế hủy chuyến VN1542, VN1543, VN1544, VN1545; đường bay TP Hồ Chí Minh – Huế hủy chuyến VN1376, VN1377; đường bay Hà Nội – Vinh hủy chuyến VN1712, VN1713; đường bay TP Hồ Chí Minh – Vinh hủy chuyến VN1264, VN1265; đường bay Hà Nội – Đồng Hới hủy chuyến VN1640, VN1641. Ngày 28-10, Vietnam Airlines hủy chuyến bay Đà Nẵng – Đà Lạt VN1955.

Như vậy, tính đến nay, đã có 62 chuyến bay bị hủy do ảnh hưởng của bão số 8. Toàn bộ hành khách bị ảnh hưởng (hơn 6.800 khách) sẽ được Vietnam Airlines bố trí đi trên các chuyến bay thường lệ và bay bù trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến trong ngày 28-10, hãng sẽ bố trí 22 chuyến bay bù, trong đó 16 chuyến bay đến và đi từ Đà Nẵng, bốn chuyến đến và đi từ Huế, hai chuyến đến và đi từ Vinh.

Theo Nhandan