Thứ ba,  21/03/2023

Hà Giang xây dựng trên 290 hồ chứa nước cho bà con các dân tộc vùng cao núi đá

Tỉnh Hà Giang xác định cần xây dựng thêm 293 hồ chứa nước sinh hoạt cho bà con các dân tộc 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc Hà Giang với tổng dung tích nước gần 939.000 m3 trong giai đoạn 2012-2020 . Trong đó, giai đoạn 2012-2014 xây dựng 99 hồ, giai đoạn 2015-2020 xây dựng 194 hồ.Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các hồ chứa nước được xây dựng giai đoạn tới sẽ phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, chất lượng, mỹ thuật; hiệu quả sự dụng cao, phù hợp điều kiện từng địa phương. Vị trí xây dựng hồ phải được tham khảo ý kiến của nhân dân địa phương; dung tích hồ phải phù hợp với nhu cầu về nước sinh hoạt của đồng bào vùng triển khai dự án. Việc thiết kế, xây dựng hồ phải đặc biệt chú ý đến yếu tố chất lượng và mỹ thuật công trình. Chính quyền địa phương phải có các biện pháp tuyên truyền trong nhân dân có ý thức giữ vệ sinh nguồn nước, có trách nhiệm bảo vệ hồ nước. Các huyện phải dành ngân sách hàng năm...

Tỉnh Hà Giang xác định cần xây dựng thêm 293 hồ chứa nước sinh hoạt cho bà con các dân tộc 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc Hà Giang với tổng dung tích nước gần 939.000 m3 trong giai đoạn 2012-2020 . Trong đó, giai đoạn 2012-2014 xây dựng 99 hồ, giai đoạn 2015-2020 xây dựng 194 hồ.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các hồ chứa nước được xây dựng giai đoạn tới sẽ phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm chi phí, chất lượng, mỹ thuật; hiệu quả sự dụng cao, phù hợp điều kiện từng địa phương. Vị trí xây dựng hồ phải được tham khảo ý kiến của nhân dân địa phương; dung tích hồ phải phù hợp với nhu cầu về nước sinh hoạt của đồng bào vùng triển khai dự án. Việc thiết kế, xây dựng hồ phải đặc biệt chú ý đến yếu tố chất lượng và mỹ thuật công trình. Chính quyền địa phương phải có các biện pháp tuyên truyền trong nhân dân có ý thức giữ vệ sinh nguồn nước, có trách nhiệm bảo vệ hồ nước. Các huyện phải dành ngân sách hàng năm để duy tu, bảo dưỡng hồ chứa nước…

Từ năm 2007, Đề án xây dựng hồ chứa nước sinh hoạt (hồ treo trên núi) được Hà Giang triển khai nhằm giải quyết nạn khát nước ở 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc tỉnh; tạo điều kiện để bà con các dân tộc vùng cao cải thiện chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn. Đến nay, đã có 91 hồ chứa nước với dung tích 516.417 m3 được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ cho 10.114 hộ gia đình với 55.627 người.

Dự án hồ chứa nước đã mang lại lợi ích thiết thực và có ý nghĩa to lớn về phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho đồng bào vùng cao còn gặp nhiều khó khăn. Nạn khát nước sinh hoạt với người dân vùng cao vào mùa khô đã được khắc phục một phần. Tuy nhiên, qua kiểm tra các hồ chứa nước đã hoàn thành và đưa và sử dụng cho thấy đã bộc lộ một số vấn đề cần khẩn trương khắc phục như chất lượng hồ chứa nước chưa tốt, kinh phí đầu tư xây dựng lớn; nước hồ bị ô nhiễm do nguồn nước vào không bảo đảm cùng với ý thức sử dụng và bảo vệ công trình của người dân chưa cao…

Theo Dangcongsan