Thứ năm,  30/03/2023

Yêu cầu kiểm nghiệm mì ăn liền của Hàn Quốc

Sau khi có thông tin về sản phẩm mì ăn liền của hãng Nongshim (Hàn Quốc) nhãn hiệu Neoguri và Sang Sang có nhiễm hóa chất gây ung thư benzopyrene, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm mì trên báo cáo về số lượng nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng tồn kho và gửi mẫu các sản phẩm mì này đến Viện Kiểm nghiệm quốc gia, Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 hoặc 1 để kiểm nghiệm.Cục An toàn thực phẩm đã liên hệ với đầu mối mạng thông tin các cơ quan an toàn thực phẩm (INFOSAN) để có trả lời chính thức về thông tin này. Kết quả rà soát việc cấp chứng nhận sản phẩm cho thấy, từ năm 2008 đến nay, Cục An toàn thực phẩm đã cấp chứng nhận tiêu chuẩn cho mười sản phẩm mì Neoguri nhập khẩu từ Hàn Quốc. Sau khi sáu loại mì ăn liền của Công ty Nongshim (Hàn Quốc) bị phát hiện chứa chất benzopyrene gây ung...
Sau khi có thông tin về sản phẩm mì ăn liền của hãng Nongshim (Hàn Quốc) nhãn hiệu Neoguri và Sang Sang có nhiễm hóa chất gây ung thư benzopyrene, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu các sản phẩm mì trên báo cáo về số lượng nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng tồn kho và gửi mẫu các sản phẩm mì này đến Viện Kiểm nghiệm quốc gia, Viện Vệ sinh Y tế công cộng TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 hoặc 1 để kiểm nghiệm.

Cục An toàn thực phẩm đã liên hệ với đầu mối mạng thông tin các cơ quan an toàn thực phẩm (INFOSAN) để có trả lời chính thức về thông tin này. Kết quả rà soát việc cấp chứng nhận sản phẩm cho thấy, từ năm 2008 đến nay, Cục An toàn thực phẩm đã cấp chứng nhận tiêu chuẩn cho mười sản phẩm mì Neoguri nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Sau khi sáu loại mì ăn liền của Công ty Nongshim (Hàn Quốc) bị phát hiện chứa chất benzopyrene gây ung thư, các siêu thị tại Đà Nẵng đã ngừng bán mặt hàng này. Siêu thị BigC tại Đà Nẵng đã thu hồi các sản phẩm mì ăn liền của Hàn Quốc, trong đó có mì Nongshim được trưng bày và bán thử từ đầu tháng 9-2012. Siêu thị Co.op Mart Đà Nẵng hiện đang bán hai loại mì của Hàn Quốc là Paldo và Udon, không phải loại mì Neoguri và Sang Sang Noodle được thông báo là có chất gây ung thư, tuy vậy, siêu thị này cũng chính thức ngừng bán các mặt hàng này để chờ kết quả kiểm tra của các ngành chức năng.

Theo Nhandan