Thứ sáu,  31/03/2023

Hà Nội dành khoảng 800 tỷ đồng nâng cấp đê sông

UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 8623/UBND-NNNT báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2013 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 19 dự án nâng cấp đê sông đang tiếp tục triển khai và đã có 38 dự án trong năm 2013 bắt đầu triển khai với kinh phí đầu tư lớn.Thành phố Hà Nội dự kiến kinh phí thực hiện nâng cấp đê sông trong năm 2013 khoảng 700 tỷ đồng cho các dự án đang thi công và các dự án bắt đầu triển khai thực hiện thuộc Chương trình nâng cấp đê sông. Ngoài ra, năm 2013 thành phố Hà Nội sẽ đầu tư thêm hơn 100 tỷ đồng cho kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên. (Ảnh minh họa: Báo: CAND online)Theo UBND TP Hà Nội, đến hết năm 2011,tổng kinh phí đã thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội là hơn 1.286 tỷ đồng, trong đó: Tôn cao, áp trúc, đắp cơ đê và...

UBND TP Hà Nội vừa có Công văn số 8623/UBND-NNNT báo cáo kết quả thực hiện năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2013 Chương trình củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội có 19 dự án nâng cấp đê sông đang tiếp tục triển khai và đã có 38 dự án trong năm 2013 bắt đầu triển khai với kinh phí đầu tư lớn.

Thành phố Hà Nội dự kiến kinh phí thực hiện nâng cấp đê sông trong năm 2013 khoảng 700 tỷ đồng cho các dự án đang thi công và các dự án bắt đầu triển khai thực hiện thuộc Chương trình nâng cấp đê sông. Ngoài ra, năm 2013 thành phố Hà Nội sẽ đầu tư thêm hơn 100 tỷ đồng cho kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên.

(Ảnh minh họa: Báo: CAND online)

Theo UBND TP Hà Nội, đến hết năm 2011,tổng kinh phí đã thực hiện Chương trình củng cố, nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội là hơn 1.286 tỷ đồng, trong đó: Tôn cao, áp trúc, đắp cơ đê và lấp đầm ao hồ ven đê 7,77km với kinh phí 43 tỷ đồng; xử lý nền đê, thân đê yếu 3,25km với kinh phí 960 triệu đồng; cứng hoá mặt đê 46,604km với kinh phí 167 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp và xây mới kè bảo vệ bờ sông, mái đê 33,754km với kinh phí 810 tỷ đồng; nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị quản lý với kinh phí 15,6 tỷ đồng…

Được biết, Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 9/12/2009. Theo quyết định này, kinh phí cho Chương trình nâng cấp đê sông của Hà Nội là gần 1.600 tỷ đồng. Trong hai năm 2010 và 2011, kinh phí thực hiện Chương trình nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố Hà Nội đã là hơn 1.280 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 2207/QĐ-BNN-TCTL ngày 13/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn thành phố Hà Nội, ước những diễn biến bất thường của thời tiết, Hà Nội cần tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục công trình để bảo đảm an toàn đê điều, phòng chống lụt bão có hiệu quả. Do đó cần tăng mức đầu tư từ nguồn kinh phí tu bổ đê điều năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Vì vậy, UBND TP Hà Nội đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ bố trí 165 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện các hạng mục của Chương trình nâng cấp đê sông trên địa bàn thành phố.

Theo Dangcongsan.vn