Thứ năm,  30/03/2023

Tỉnh đoàn: Triển khai gắn biển trên 50 công trình điểm "cổng trường an toàn giao thông"

Các hoạt động trên được triển khai thực hiện từ ngày 1/10 đến 15/12 và duy trì trong các năm tiếp theo. Các đơn vị thực hiện hiệu quả nhất sẽ được bình chọn biểu dương khen thưởng.

LSO-Thực hiện kế hoạch của Trung ương Đoàn về xây dựng “1000 cổng trường an toàn giao thông” chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc, Tỉnh đoàn Lạng Sơn đã giao mỗi huyện đoàn, thành đoàn triển khai thành lập điểm 5 công trình gắn biển “cổng trường an toàn giao thông” ưu tiên các trường gần quốc lộ, khu đông dân cư, các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở. Đến nay, 100% đơn vị đã tổ chức thực hiện chương trình, điển hình như các huyện Đình Lập, Bắc Sơn, Chi Lăng, mỗi huyện đang thực hiện gắn biển 5 công trình điểm “cổng trường an toàn giao thông” tại địa bàn. Cùng đó là các hoạt động truyền thông về an toàn giao thông, kỹ năng giúp học sinh tham gia giao thông an toàn, vận động học sinh không vi phạm pháp luật về giao thông, thành lập các tổ nhóm tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm, vận động người dân khu vực cổng trường không vi phạm hành lang an toàn giao thông.

Cổng trường an toàn giao thông trường THPT Hữu Lũng
Các hoạt động trên được triển khai thực hiện từ ngày 1/10 đến 15/12 và duy trì trong các năm tiếp theo. Các đơn vị thực hiện hiệu quả nhất sẽ được bình chọn biểu dương khen thưởng.
Công Quân