Thứ tư,  29/03/2023

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định số 1647/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (diện tích 18,353ha) tỷ lệ 1/500.Nhiệm vụ chủ yếu của quy hoạch là đánh giá giá trị nổi bật của Khu di tích trong hệ thống di tích quốc gia và di tích có tính chất tương đồng trên thế giới về phương diện văn hóa lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản...; đề xuất tu bổ, tôn tạo, phục chế các công trình di sản, di tích kiến trúc có giá trị về lịch sử, mỹ thuật, văn hóa... đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.Đối với các phế tích, di chỉ khảo cổ đã được phát lộ cần đề xuất giải pháp khảo sát trưng bày tại chỗ hoặc chuyển vào trưng bày trong nhà; loại bỏ các hạng mục không có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc; hạn chế tối đa việc xây dựng mới... Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Trung tâm Bảo tồn di sản...
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa ký Quyết định số 1647/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội (diện tích 18,353ha) tỷ lệ 1/500.

Nhiệm vụ chủ yếu của quy hoạch là đánh giá giá trị nổi bật của Khu di tích trong hệ thống di tích quốc gia và di tích có tính chất tương đồng trên thế giới về phương diện văn hóa lịch sử, khảo cổ học, kiến trúc, di sản…; đề xuất tu bổ, tôn tạo, phục chế các công trình di sản, di tích kiến trúc có giá trị về lịch sử, mỹ thuật, văn hóa… đã được các cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Đối với các phế tích, di chỉ khảo cổ đã được phát lộ cần đề xuất giải pháp khảo sát trưng bày tại chỗ hoặc chuyển vào trưng bày trong nhà; loại bỏ các hạng mục không có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc; hạn chế tối đa việc xây dựng mới… Đơn vị tổ chức lập quy hoạch là Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội. Thời gian để các đơn vị triển khai thực hiện trong 12 tháng, kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

Theo Nhandan