Thứ tư,  28/09/2022

Hợp tác Ðầu tư phát triển Tiểu vùng Mê Công 2012

Ngày 9-11, tại TP Buôn Ma Thụôt (tỉnh Đác Lắc), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia tổ chức Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Tiểu vùng Mê Công 2012. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức luân phiên tại Việt Nam và các nước trong khu vực.Tại Diễn đàn, các đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ những rào cản và thúc đẩy hợp tác phát triển trong khu vực, như các nước cần có chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư đối với địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó các tỉnh thuộc Khu tam giác phát triển Cam-pu-chia - Lào - Việt Nam nằm trong diện được áp dụng chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cao nhất. Các bên cần phối hợp trong việc xây dựng cơ chế, chính sách để ưu tiên thu hút đầu tư từ các nước trong Khu vực Tam giác phát triển để phát huy lợi thế, nội lực của từng...
Ngày 9-11, tại TP Buôn Ma Thụôt (tỉnh Đác Lắc), Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Hiệp hội doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia tổ chức Diễn đàn Hợp tác Đầu tư Tiểu vùng Mê Công 2012. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức luân phiên tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đề xuất một số giải pháp nhằm tháo gỡ những rào cản và thúc đẩy hợp tác phát triển trong khu vực, như các nước cần có chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư đối với địa bàn kinh tế – xã hội khó khăn và địa bàn đặc biệt khó khăn, trong đó các tỉnh thuộc Khu tam giác phát triển Cam-pu-chia – Lào – Việt Nam nằm trong diện được áp dụng chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư cao nhất. Các bên cần phối hợp trong việc xây dựng cơ chế, chính sách để ưu tiên thu hút đầu tư từ các nước trong Khu vực Tam giác phát triển để phát huy lợi thế, nội lực của từng nước cũng như cả khu vực. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ trong việc thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), xúc tiến nguồn vốn đầu tư trực tiếp (FDI) từ bên ngoài vào khu vực này. Nghiên cứu, hình thành vùng nguyên liệu quy mô lớn để khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cũng như xuất khẩu hàng hóa, bảo đảm sự phát triển bền vững của cả khu tam giác phát triển cũng như lợi ích của các nước thành viên…

Theo Nhandan