Thứ tư,  22/03/2023

Hợp tác phát triển giữa TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Ngày 10-11, tại tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình và UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hợp tác phát triển. Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh, thành phố thống nhất một số nội dung hợp tác phát triển ở tất cả các lĩnh vực.Trong đó, tập trung tạo điều kiện cho doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hà Nội cũng hỗ trợ tỉnh Hòa Bình khai thác, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm thủy sản; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giáo dục; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong khám, chữa bệnh, quản lý y dược và chuyển giao công nghệ điều trị trình độ cao... Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hà Nội đã trao tặng Quỹ xóa đói, giảm nghèo tỉnh Hòa Bình năm tỷ đồng; ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tặng ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình 100 triệu đồng để hỗ trợ cho học sinh ở các trường nội trú của...

Ngày 10-11, tại tỉnh Hòa Bình, UBND tỉnh Hòa Bình và UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị hợp tác phát triển. Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh, thành phố thống nhất một số nội dung hợp tác phát triển ở tất cả các lĩnh vực.

Trong đó, tập trung tạo điều kiện cho doanh nghiệp trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Hà Nội cũng hỗ trợ tỉnh Hòa Bình khai thác, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm thủy sản; đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, giáo dục; tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong khám, chữa bệnh, quản lý y dược và chuyển giao công nghệ điều trị trình độ cao… Nhân dịp này, lãnh đạo TP Hà Nội đã trao tặng Quỹ xóa đói, giảm nghèo tỉnh Hòa Bình năm tỷ đồng; ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội tặng ngành giáo dục và đào tạo Hòa Bình 100 triệu đồng để hỗ trợ cho học sinh ở các trường nội trú của tỉnh.


Theo Nhandan