Thứ hai,  26/09/2022

Lộc Bình quan tâm hỗ trợ hộ nghèo

Trưởng phòng Dân tộc huyện đánh giá: các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo thời gian qua đã được huyện thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo động lực cho người dân, nhất là hộ nghèo ở những vùng khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ vẫn còn một số khó khăn như định mức hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg còn thấp, chưa đáp ứng được tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, do địa hình đồi núi, đi lại khó khăn, lực lượng rà soát hộ nghèo còn mỏng nên công tác hỗ trợ vẫn còn hạn chế, thiếu sót. Hy vọng trong thời gian tới, bà con hộ nghèo trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục được đón nhận những cách làm mới để phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

LSO-Là một huyện còn nhiều xã vùng III và thôn đặc biệt khó khăn, những năm qua, song song với phát huy nội lực, Lộc Bình đã tích cực triển khai, thực hiện nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.
Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước nhiều hộ nghèo trên địa bàn
Lộc Bình phấn khởi vươn lên phát triển kinh tế
Bà Vi Thị Lạnh, Trưởng phòng Dân tộc huyện Lộc Bình cho biết: Thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; ngay sau khi nhận được các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện, huyện Lộc Bình đã nhanh chóng triển khai sâu rộng tới các xã trong toàn huyện. Để công tác hỗ trợ mang lại hiệu quả và đúng đối tượng, phòng Dân tộc đã phối hợp với phòng LĐ – TB&XH tiến hành rà soát những hộ nghèo trên địa bàn, sau đó tổng hợp danh sách hộ nghèo trong từng xã để có sự hỗ trợ kịp thời. Những địa phương nào chậm triển khai, phòng đều tiến hành kiểm điểm để rút kinh nghiệm. Do đó, công tác hỗ trợ nhìn chung được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. Huyện Lộc Bình có tất cả 25 xã (Lộc Bình có 29 xã, thị trấn) được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 102. Trong đó, những xã có nhiều hộ nghèo nhất là Xuân Dương, Ái Quốc, Tam Gia, Lợi Bác, Sàn Viên, Hữu Lân. Với hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt, giai đoạn 2010 – 2011, trên địa bàn huyện có 38.463 nhân khẩu thuộc hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Cùng với đó, kinh phí hỗ trợ năm 2012 đến nay cũng đã được giải ngân đầy đủ tới tay các hộ nghèo, với tổng số tiền là gần 1,8 tỷ đồng. Khoản tiền hỗ trợ tuy không lớn nhưng là nguồn động viên đáng kể với bà con có hoàn cảnh khó khăn. Là một trong những hộ nghèo của thôn Nà Pè, một thôn vùng III của xã Quan Bản, chị Lý Thị Hành chia sẻ: được Nhà nước hỗ trợ không chỉ về tiền mặt mà còn hỗ trợ cây con giống để trồng rừng, chúng tôi rất phấn khởi, từ nay sẽ cố gắng hơn để vươn lên thoát cảnh nghèo khó…
Theo thống kê, toàn huyện hiện vẫn còn 4.928 hộ nghèo, chiếm hơn 26% tổng số hộ. Do đó, bài toán giảm nghèo luôn là trăn trở của chính quyền địa phương và cũng là mong mỏi của người dân. Những năm qua, các chính sách hỗ trợ luôn được huyện Lộc Bình tích cực triển khai. Bên cạnh thực hiện Quyết định 102 thì các chính sách hỗ trợ khác cũng được huyện thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Từ đầu năm 2012 đến nay, hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn đã được hỗ trợ vốn sản xuất, với tổng kinh phí là trên 2,6 tỷ đồng (theo Chương trình 135). Mặt khác, để đồng vốn phát huy hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể luôn quan tâm tổ chức tuyên truyền lồng ghép định hướng cho hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Hàng năm, huyện đều quán triệt tổ chức tập huấn về các chuyên đề như quản lý chi tiêu trong phát triển kinh tế hộ gia đình; thông tin về thị trường tiêu thụ sản phẩm; kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và thủy sản… cho nhân dân và cán bộ phụ trách ở xã vùng biên giới, vùng khó khăn. Qua đó nhằm nâng cao kiến thức cho người dân, đặc biệt là hộ nghèo vùng khó khăn vươn lên phát triển kinh tế.
Trưởng phòng Dân tộc huyện đánh giá: các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo thời gian qua đã được huyện thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo động lực cho người dân, nhất là hộ nghèo ở những vùng khó khăn vươn lên phát triển kinh tế. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện công tác hỗ trợ vẫn còn một số khó khăn như định mức hỗ trợ theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg còn thấp, chưa đáp ứng được tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, do địa hình đồi núi, đi lại khó khăn, lực lượng rà soát hộ nghèo còn mỏng nên công tác hỗ trợ vẫn còn hạn chế, thiếu sót. Hy vọng trong thời gian tới, bà con hộ nghèo trên địa bàn huyện sẽ tiếp tục được đón nhận những cách làm mới để phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Hoàng Huấn