Thứ năm,  06/10/2022

Chi Lăng thực hiện có hiệu quả Luật An toàn thực phẩm

Song song với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được huyện chú trọng, góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo VSATTP. Trong 10 tháng đầu năm 1012, đội kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra 4 đợt: tết Nguyên đán; tháng hành động vì chất lượng VSATTP; rằm trung thu và kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của Luật ATTP thì vẫn còn một số cơ sở ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về ATTP chưa tốt, dẫn đến vi phạm về chất lượng VSATTP. Trong tổng số gần 340 cơ sở được thanh, kiểm tra, có 19 cơ sở vi phạm về các lỗi như: một số ít hộ kinh doanh thực phẩm đã quá hạn sử dụng; chưa tuân thủ quy định về mặc trang phục khi chế biến thức ăn tại các bếp ăn tập thể; không lưu mẫu thức ăn, không khám sức khỏe định kỳ… Đội quản lý thị trường số 4 đã ban hành 19 quyết định xử phạt với tổng số tiền 6.500.000 đồng.

LSO-Xác định việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) có ý nghĩa rất quan trọng nên ngay sau khi Luật ATTP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011, cũng như nhiều địa phương khác trong tỉnh, huyện Chi Lăng đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật ATTP. Vì vậy, trên địa bàn huyện không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân trên địa bàn.
Sản xuất cao khô ở xã Vạn Linh
Bà Phạm Thị Quế, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: để thi hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực ATTP, UBND huyện đã kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chỉ đạo UBND 21 xã, thị trấn thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP. Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP và các văn bản có liên quan là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và cộng đồng trong việc bảo đảm VSATTP. Từ năm 2011 đến tháng 10/2012, ngành y tế, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài Truyền thanh – truyền hình huyện đã tăng cường tuyên truyền về đảm bảo VSATTP được gần 30 buổi. Ngoài ra, Đội quản lý thị trường số 4 đã phối hợp với các ban, ngành chức năng, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền được trên 20 buổi cho gần 750 người kinh doanh thực phẩm, tập trung vào các nội dung: Tuyên truyền về Luật ATTP; cảnh báo về thực phẩm nguy cơ không an toàn; các biện pháp chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm; hướng dẫn người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm, cách bảo quản thực phẩm… Phát động “Tháng hành động vì chất lượng VSATTP” với chủ đề: Sản xuất – kinh doanh – sử dụng thực phẩm theo Luật ATTP với trên 400 người tham dự, phát 3.500 tờ rơi, treo 48 băng rôn tại các chợ đầu mối của huyện và các xã, thị trấn. Ông Lý Văn Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Linh cho biết: là địa phương có truyền thống sản xuất cao khô từ lâu đời nên công tác tuyên truyền Luật ATTP luôn được xã quan tâm. 100% số hộ sản xuất cao khô và các hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn đều được tuyên truyền, tập huấn về đảm bảo VSATTP. Vì vậy, trong quá trình sản xuất, các hộ đều tuân thủ những quy định của pháp luật về VSATTP, chất lượng cao khô Vạn Linh luôn đảm bảo và khẳng định được uy tín trên thị trường.
Cùng với công tác tuyên truyền, huyện đã tổ chức được 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực phòng chống ngộ độc thực phẩm cho cán bộ phụ trách chương trình VSATTP tuyến xã và nhân viên y tế thôn bản; 11 lớp tập huấn kiến thức về VSATTP cho các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Qua tuyên truyền, phổ biến Luật ATTP đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, góp phần hình thành thói quen tốt về VSATTP. Các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm ý thức được trách nhiệm và lợi ích mà việc đảm bảo VSATTP mang lại, trật tự kỷ cương trong sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu dùng đã có chuyển biến tích cực, ý thức của người tiêu dùng được nâng lên rõ rệt.
Song song với đó, công tác thanh tra, kiểm tra được huyện chú trọng, góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo VSATTP. Trong 10 tháng đầu năm 1012, đội kiểm tra liên ngành của huyện đã tiến hành kiểm tra 4 đợt: tết Nguyên đán; tháng hành động vì chất lượng VSATTP; rằm trung thu và kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh phần lớn các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của Luật ATTP thì vẫn còn một số cơ sở ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về ATTP chưa tốt, dẫn đến vi phạm về chất lượng VSATTP. Trong tổng số gần 340 cơ sở được thanh, kiểm tra, có 19 cơ sở vi phạm về các lỗi như: một số ít hộ kinh doanh thực phẩm đã quá hạn sử dụng; chưa tuân thủ quy định về mặc trang phục khi chế biến thức ăn tại các bếp ăn tập thể; không lưu mẫu thức ăn, không khám sức khỏe định kỳ… Đội quản lý thị trường số 4 đã ban hành 19 quyết định xử phạt với tổng số tiền 6.500.000 đồng.

Đức Anh