Thứ tư,  08/02/2023

Tổ chức tốt công tác di dân, tái định cư khu vực thủy điện Sơn La

Đồng chí Lò Ngọc Ón, Phó Trưởng ban Quản lý Dự án di dân tái định cư tỉnh Sơn La -Ngày 23/12, Thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sẽ được khánh thành. Nhân dịp này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Lò Ngọc Ón, Phó Trưởng ban Quản lý Dự án di dân tái định cư tỉnh Sơn La về công tác di dân, tái định cư tại đây.Phóng viên (PV): Thủy điện Sơn La là một dự án rất lớn, xin đồng chí cho biết về quy mô của công tác di dân, tái định cư (TĐC) của thủy điện Sơn La?Đồng chí Lò Ngọc Ón: Công cuộc di dân của Thủy điện Sơn La là cuộc di dân để xây dựng dự án thủy điện lớn nhất nước ta từ trước tới nay. Các tỉnh có dân phải di dời là: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, bao gồm tất cả 18.897 hộ, trong đó Sơn La là tỉnh phải di dân nhiều nhất, với 12.584 hộ. Vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La...

Đồng chí Lò Ngọc Ón, Phó Trưởng ban Quản lý
Dự án di dân tái định cư tỉnh Sơn La

Ngày 23/12, Thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sẽ được khánh thành. Nhân dịp này, phóng viên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã phỏng vấn đồng chí Lò Ngọc Ón, Phó Trưởng ban Quản lý Dự án di dân tái định cư tỉnh Sơn La về công tác di dân, tái định cư tại đây.

Phóng viên (PV): Thủy điện Sơn La là một dự án rất lớn, xin đồng chí cho biết về quy mô của công tác di dân, tái định cư (TĐC) của thủy điện Sơn La?

Đồng chí Lò Ngọc Ón: Công cuộc di dân của Thủy điện Sơn La là cuộc di dân để xây dựng dự án thủy điện lớn nhất nước ta từ trước tới nay. Các tỉnh có dân phải di dời là: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, bao gồm tất cả 18.897 hộ, trong đó Sơn La là tỉnh phải di dân nhiều nhất, với 12.584 hộ. Vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La của tỉnh bao gồm các huyện Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai với 16 xã, 168 bản, trong đó trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai bị ngập hoàn toàn, phải di dời xây dựng mới từ đầu.

PV: Xin đồng chí cho biết về công tác xây dựng các khu, điểm TĐC của tỉnh?

Đồng chí Lò Ngọc Ón: Công tác triển khai xây dựng các khu, điểm TĐC được tiến hành sau khi có cam kết di chuyển của các hộ dân nơi đi. Việc đầu tư xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các điểm TĐC được triển khai sau khi quy hoạch chi tiết được duyệt. UBND tỉnh đã phân cấp cho các UBND huyện, thành phố làm chủ đầu tư, gắn với tăng cường phân cấp trách nhiệm. Công tác tổ chức thẩm định phê duyệt các dự án được thực hiện theo đúng quy định. Riêng với các dự án xây dựng trung tâm huyện lỵ Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh, UBND tỉnh đã thành lập ban điều hành, có chuyên trách giúp việc để đấu nối với các chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình triển khai xây dựng.

Tiến độ đầu tư xây dựng các khu, điểm TĐC đã cơ bản đáp ứng kịp thời được nhiệm vụ di dân theo đúng kế hoạch và bảo đảm về mặt thời gian, góp phần ổn định đời sống nhân dân tại nơi ở mới. Kết quả: đã triển khai xây dựng và đón nhận nhân dân TĐC tại 52 khu, 224 điểm TĐC tập trung nông thôn, 2 khu, 13 điểm TĐC đô thị, 16 xã, 37 bản TĐC xen ghép. Đã phê duyệt đầu tư xây dựng 1.741/2.244 dự án thành phần, trong đó hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.386 dự án, đang thi công 355 dự án và chuẩn bị đầu tư 503 dự án.

PV: Xin đồng chí cho biết thêm về công tác bồi thường, hỗ trợ TĐC của tỉnh trong dự án thủy điện Sơn La?

Đồng chí Lò Ngọc Ón: Xác định đây là công tác hết sức quan trọng, UBND tỉnh đã ban hành quy trình bồi thường, hỗ trợ bảo đảm việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, trong quá trình thực hiện đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các vướng mắc, giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân. Tỉnh đã phân cấp giao cho chủ tịch UBND huyện, thành phố lập phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ dân trước khi đến nơi ở mới, chỉ đạo các huyện, thành phố hoàn chỉnh hồ sơ đất đai, xác định giá trị đất để hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ làm cơ sở thanh toán dứt điểm cho dân.

Đến nay công tác phê duyệt phương án hỗ trợ, bồi thường thiệt hại tài sản trên đất cho 12.584 hộ dân TĐC và hơn 9000 hộ sở tại bị ảnh hưởng thu hồi đất xây dựng khu, điểm TĐC đã cơ bản hoàn thành. Tính đến tháng 11/2012, đã chi trả tổng số 3.059 tỷ đồng. Công tác đền bù chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến cho các hộ TĐC tại các huyện, thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, nhằm thực hiện chi trả cho các hộ bị ảnh hưởng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2013.

Một khu tái định cư của nhân dân khu vực Dự án thủy điện Sơn La


PV: Tỉnh đã tổ chức công tác di chuyển dân như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Lò Ngọc Ón: Để tổ chức di chuyển dân bảo đảm đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn, UBND tỉnh đã ban hành quy trình di chuyển dân, chỉ đạo các ngành, các huyện và thành phố xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo như: đường vận chuyển, phương tiện, lực lượng giúp dân di chuyển, phương án phối hợp giữa nơi dân đi và nơi dân đến. Công tác tổ chức di chuyển dân được chuẩn bị rất chu đáo. Tỉnh đã tích cực huy động cán bộ, nhân dân trong vùng tham gia giúp các hộ phải di dời dựng nhà mới, giúp đỡ về lương thực, thực phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày, góp phần từng bước ổn định đời sống và tăng cường đoàn kết giữa nhân dân sở tại và các hộ TĐC. Trong các đợt cao điểm, UBND tỉnh đã huy động tới hàng trăm phương tiện như ô tô, ca nô, phà… và hàng ngàn người tham gia phục vụ vận chuyển các hộ TĐC và tài sản của họ, với khẩu hiệu “Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc”, đã tạo ra khí thế sôi nổi, phấn khởi trong công tác di chuyển dân.

Kết quả đến ngày 15/4/2010, tỉnh Sơn La đã tổ chức di chuyển xong toàn bộ 12.584 hộ dân ra khỏi vùng lòng hồ công trình thủy điện Sơn La, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ mà Thủ tướng Chính phủ đã quy định và sớm hơn 2 năm so với Nghị quyết của Quốc hội đề ra. Hiện tại đa số các hộ dân trong diện phải di dời trong dự án thủy điện Sơn La đã sống ổn định tại nơi ở mới.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Theo Dangcongsan.vn